Homepage


Featuring artists from the Mekong region to the Amazon and beyond.


Highlights

Chiang Rai Artist Studio

หอศิลป์พานทอง – พานทอง แสนจันทร์

  • 36 หมู่12 บ้านป่าตึง ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ยารังษีสตูดิโอ – เสงี่ยม ยารังษี

  • 34 ม.12 บ้านขัวแตะ ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย 57100"

สุวิทย์ สตูดิโอ – สุวิทย์ ใจป้อม

  • 505/3 ม.10 หมู่บ้านปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

หอศิลป์พานทอง – พานทอง แสนจันทร์

  • 36 หมู่12 บ้านป่าตึง ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ยารังษีสตูดิโอ – เสงี่ยม ยารังษี

  • 34 ม.12 บ้านขัวแตะ ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย 57100"

สุวิทย์ สตูดิโอ – สุวิทย์ ใจป้อม

  • 505/3 ม.10 หมู่บ้านปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

COMBO4FITNESS

อำเภอเมืองเชียงราย

Happyplus

อำเภอเมืองเชียงราย

Pottery House

อำเภอเมืองเชียงราย

ตึก RJJ

อำเภอเมืองเชียงราย

โปรแกรม
กิจกรรมม่วนๆ

Public Programs

Flying People: Self-Portrait Kite Making Workshop by Shimabuku

1 - 5 ธันวาคม / 7 ธันวาคม 2566 โกดังยาสูบ สำนักงานยาสูบเชียงราย (เยื้องวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย) / สิงห์ปาร์ค เชียงราย (โซนบ้านแดง)

The Desirable Vanishing Things Workshop

วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2566 เรียวกังคาเฟ่ อำภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน
โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ
ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023