The Riverie by Katathani Chiang Rai

โรงแรม เดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี เชียงราย
1129 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000