ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน
โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ
ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023