บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย

บ้านสิงหไคลฯ เป็นอาคารโบราณอายุกว่าหนึ่งศตวรรษ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2460 ออกแบบโดย วิลเลียม เอ. บริกส์ นายแพทย์มิชชันนารีชาวแคนาดา จากคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน (ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค) ใช้เป็นอาคารที่พักของมิชชันนารี และในยุคหนึ่งที่มิชชันนารี โอ.เอ็ม.เอฟ. (Oversea Mission Followship) ได้มาทำงานในจังหวัดเชียงราย จึงขอเช่าบ้านจากสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นที่พักอาศัย จึงเรียกกันว่าบ้านมิชชันนารี โอ.เอ็ม.เอฟ.
____
ปัจจุบันบ้านสิงหไคลฯ ได้รับการบูรณะเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นที่ทำการมูลนิธิมดชนะภัย ปรับพื้นที่ชั้น 2 เป็นแกลเลอรีแสดงผลงานศิลปะ และบริเวณชั้นล่างเป็นร้านกาแฟและร้านอาหาร
____
บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย มีเป้าหมายในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภัยพิบัติ รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อไปสู่เรื่องราวทางศิลปะให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีการจัดแสดงผลงานศิลปะในความสะสม ซึ่งมีทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง และผลงานที่บอกเล่าถึงความงามของจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ บ้านสิงหไคลฯ ยังเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมให้กับประชาชน เพื่อร่วมส่งเสริมให้เชียงรายเป็นเมืองที่น่าอยู่ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเชียงรายเมืองศิลปะ
____
มูลนิธิมดชนะภัย เป็นองค์กรที่ไม่เเสวงหาผลกำไร ก่อตั้งโดย ศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์เเละวิศวกรรมศาสตร์เข้ามาช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ เช่น เเผ่นดินไหว ดินถล่ม เเละลมพายุ เป็นต้น
____
เครดิตภาพ: ขวัญ อัตถาวุธ