ศรีดอนมูลอาร์ตสเปซ

ศรีดอนมูลอาร์ตสเปซ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่ก่อตั้งโดย ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ ศิลปินจากกรุงเทพฯ ซึ่งเดินทางย้ายถิ่นพำนักเพื่อสร้างงานศิลปะถวายเป็นพุทธบูชา ที่โบสถ์วัดป่ายาง ดอยสะโงะ ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ศรีวรรณ เป็นอดีตอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาพพิมพ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
____
ศรีดอนมูลอาร์ตสเปซ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2 ไร่ ภายในประกอบด้วยอาคารพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงงานผลงานของอาจารย์ศรีวรรณ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรม และเซรามิก สะท้อนให้เห็นถึงทัศนียภาพของธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวล้านนา และปรัชญาคำสอนในพุทธศาสนา ศรีดอนมูลอาร์ตสเปซ มีสวนไม้ประดับและสตูดิโอของศิลปิน ใช้สำหรับสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
____
อาจารย์ศรีวรรณ มีความตั้งใจให้ศรีดอนมูลอาร์ตสเปซ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ผู้คนเข้าถึงได้ง่าย เป็นหมู่บ้านศิลปินสำหรับผู้ที่ทำงานศิลปะทุกสาขาอาชีพมาอยู่ร่วมกัน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับคนในชุมชน ด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นของศรีดอนมูลอาร์ตสเปซ ช่วยให้ผู้คนได้มาพักผ่อนและใช้เวลากับงานศิลปะ
____
นอกจากการจัดแสดงงานศิลปะแล้ว ศรีดอนมูลอาร์ตสเปซ ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น เวิร์กช็อปศิลปะสำหรับเด็ก นิทรรศการศิลปะ และการแสดงดนตรี นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปะที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะอันงดงามของศิลปินชาวเชียงราย เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและวิถีชีวิตของศิลปิน
____
ศิลปิน : ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ
____
เครดิตภาพ : ชนินทร์ ผาสุริวงษ์