Upcoming Programs

NOT FOUND

Past Programs

Flying People: Self-Portrait Kite Making Workshop by Shimabuku

1 - 5 ธันวาคม / 7 ธันวาคม 2566 โกดังยาสูบ สำนักงานยาสูบเชียงราย (เยื้องวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย) / สิงห์ปาร์ค เชียงราย (โซนบ้านแดง)

The Desirable Vanishing Things Workshop

วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2566 เรียวกังคาเฟ่ อำภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย