บ้านสวนสมพงษ์

บ้านสวนสมพงษ์ ตั้งอยู่บริเวณริมถนนพหลโยธิน ณ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว เป็นชุมทางระหว่างเมืองพาน แม่สรวย และเมืองเชียงราย จุดตัดปากทางแม่สรวย ซึ่งเป็นทางแยกสำคัญเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง
____
จากทุ่งนาโล่งกว้างกลายเป็นสวนลำใยที่มีอายุกว่า 50 ปี “บ้านสวนสมพงษ์” เป็นบ้านแห่งชีวิต และเป็นสถานที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของ สมพงษ์ สารทรัพย์ จิตรกรผู้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย ผู้ก่อตั้ง 9Art Gallery ซึ่งเป็นศูนย์กลางการพบปะสังสรรค์ของศิลปินเชียงราย และยังเป็นผู้นำกลุ่มศิลปินเชียงรายในการรณรงค์ “โครงการสร้างหอศิลป์เชียงราย” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนเกิดเป็นสมาคมขัวศิลปะที่มีสมาชิกมากกว่า 300 คนในปัจจุบัน
____
สมพงษ์ สารทรัพย์ กล่าวไว้ว่า “สิ่งแวดล้อมผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกับศิลปะ เพื่อบอกกล่าวความคิด ความงามตามอุดมคติ เราทุกคนเกิดมาเพื่อเดินทาง เราไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งใดเลย ทุกส่วนล้วนเชื่อมโยง… ศิลปะที่แท้ในความหมายเป็นเช่นนั้น”
____
“บ้านสวนสมพงษ์” เป็นพื้นที่ทางศิลปะที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตและรับใช้ตัวตนของศิลปินและยุคสมัย รวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและวิถีชีวิตของศิลปินอย่างลึกซึ้ง
____
ศิลปิน สมพงษ์ สารทรัพย์