อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เดิมใช้ชื่อว่า “ไร่แม่ฟ้าหลวง” เริ่มก่อตั้งเมื่อช่วงปี พ.ศ. 2522 – 2528 โดยโครงการผู้นำเยาวชนชาวเขา (Hill Tribe Youth Leadership) เพื่อสนับสนุนการศึกษาเยาวชนชาวเขาจากถิ่นทุรกันดาร อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองเชียงราย บนพื้นที่กว่า 150 ไร่ ภายในประกอบด้วย อาคารสำคัญ 4 หลัง ได้แก่
– หอคำ เป็นอาคารสถาปัตยกรรมล้านนาทรงจตุรมุข หลังคามุงด้วยแป้นเกล็ด เป็นที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุและงานพุทธศิลป์ ทั้งพระพุทธรูปแบบล้านนา และเครื่องไม้แกะสลักที่ใช้ในพระพุทธศาสนา รวมถึงเป็นที่ประดิษฐาน “พระพร้าโต้” ซึ่งมีจารึกว่าสร้างในปี พ.ศ. 2236
– หอคำน้อย เป็นอาคารศิลาแลงมุงหลังคาแป้นเกล็ด เป็นที่เก็บภาพจิตกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่นบนกระดานไม้สัก สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในช่วงต้นรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยช่างเขียนชาวไทลื้อ
– หอแก้ว เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับไม้สักและศิลปะสมัยใหม่
– ศาลาแก้ว เป็นศาลาไม้หลังใหญ่ ใช้เป็นที่ทำกิจกรรม การประชุมสัมมนา จัดเลี้ยง และจัดการแสดง

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในวัฒนธรรมล้านนาและธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถใช้เวลาทั้งวันเพื่อชมความงดงามของอาคารและเดินชมสวนพันธุ์ไม้ เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนา และพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามของจังหวัดเชียงราย

____

ศิลปิน : จิตรา ซาสมิตา, เอิร์นเนสโต เนโต, แฮกู ยาง, เหงียน ตรินห์ ตี, ริวสุเกะ คิโดะ, ทาเร็ก อาทุย, ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์, ตาเยบา เบกัม ลิปี, วุธ ลีโน

____
Photo : มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวง