Flying People: Self-Portrait Kite Making Workshop by Shimabuku

  • 1 - 5 ธันวาคม / 7 ธันวาคม 2566
  • 10.00 เป็นต้นไป
  • โกดังยาสูบ สำนักงานยาสูบเชียงราย (เยื้องวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย) / สิงห์ปาร์ค เชียงราย (โซนบ้านแดง)
  • Free

ชวนผู้สนใจมาร่วมเวิร์กช็อป ทำว่าวรูปตัวเอง
มาร่วมวาดภาพ ลงสี ประดิษฐ์ว่าว และพาไปบินด้วยกัน
รับจำกัด ลงทะเบียนก่อนจะเต็ม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ลิงก์ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUWg2O_A8WU5hyheP40fx2e2SGtDWyrsdShSWvCGzAdIfKqg/viewform?usp=pp_url

1 – 5 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 17.00 น. 
Workshop ทำว่าวจากภาพตัวเอง 
สถานที่ โกดังยาสูบ สำนักงานยาสูบเชียงราย (เยื้องวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย)

7 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.
Let’s fly a kite กิจกรรมเล่นว่าว 
สถานที่ สิงห์ปาร์ค เชียงราย (โซนบ้านแดง) 

เกี่ยวกับศิลปิน

ชิมาบุกุ ศิลปินชาวญี่ปุ่น สร้างสรรค์งานศิลปะจัดวางและการแสดงที่คำนึงถึงชีวิตประจำวันและวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เขาได้พบเจอ รวมไปถึงการสื่อสารรูปแบบใหม่ นอกจากนี้เขายังทำงานในสื่อหลากหลายประเภท เช่น ประติมากรรม ภาพยนตร์ และภาพถ่าย ผลงานของชิมาบุกุ เต็มไปด้วยความรู้สึกเชิงกวีและอารมณ์ขัน ในขณะเดียวกันก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนด้วยวิธีอุปมาอุปไมย รูปแบบงานของเขาได้การยอมรับและมีชื่อเสียงทั่วโลก

ในโครงการ Flying People เขาเลือกนำกระบวนการทำว่าวมาเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัย โดยศิลปิน ทีมงาน และอาสาสมัครจะร่วมกันทำเวิร์คช็อปกับเยาวชนและประชาชน เพื่อทำว่าวรูปตัวเองและนำไปบินด้วยกัน โดยผลงานจะนำมาจัดแสดง ณ โกดังยาสูบ สำนักงานยาสูบเชียงราย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023