กิจกรรมเปิดงาน บ้านสวนสมพงษ์ “การซ่องสุมศิลปินอย่างเป็นทางการ”

  • วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566
  • 15.00 น.- 20.00 น.
  • บ้านสวนสมพงษ์
  • Free

บ้านสวนสมพงษ์ มีความยินดีเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ, ศิลปิน พี่น้องประชาชนคนทั่วไป ร่วมเปิดงาน 

บ้านสวนสมพงษ์ “การซ่องสุมศิลปินอย่างเป็นทางการ”
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น.- 20.00 น.
ที่บ้านสวนสมพงษ์ แยกปากทางแม่สรวย (แยกเชียงใหม่-พาน)
https://maps.app.goo.gl/Eqb64UqbWbdp3n2e8

ชมผลงาน ชุดกายทัศน์ (Bodyscape) ของสมพงษ์ สารทรัพย์ ศิลปินในมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ บ้านสวนสมพงษ์ หนึ่งในสถานที่แสดงงาน และที่พำนักของศิลปิน

พบกับดนตรีจากวงฮักเชียงราย และการเสวนานานาสาระและไร้สาระ “ศิลปะเมืองเชียงราย อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต” โดย อังกฤษ อัจฉริยะโสภณ, อ.สมลักษณ์ ปันติบุญ, อ.ทรงเดช ทิพย์ทอง, อ.พานทอง แสนจันทร์ และสมพงษ์ สารทรัพย์

กำหนดการ

15.00 น.    แขกเข้าร่วมงานโดยไม่ต้องลงทะเบียน

16.00 น.    วงดนตรีฮักเชียงรายบรรเลง

17.00 น.    เสวนานานาสาระและไร้สาระกับ “ศิลปะเมืองเชียงราย อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต” กับวิทยากร

                 – อังกฤษ อัจฉริยะโสภณ (ศิลปิน,ภัณฑารักษ์ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023)

                –  อ.สมลักษณ์ ปันติบุญ  (ศิลปิน, นายกสมาคมขัวศิลปะคนแรก)

                –  อ.ทรงเดช ทิพย์ทอง (ศิลปิน,นายกสมาคมขัวศิลปะ คนที่2)

                 – อ.พานทอง แสนจันทร์ (ศิลปิน,หัวหน้าพานพาวิเลียน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023)

                 – สมพงษ์ สารทรัพย์ (เจ้าบ้าน, ศิลปินผู้คิดการซ่องสุม, ดำเนินการ)

19.00 น.    ดนตรีบรรเลงผู้คนเป็นไปตามอัธยาศัย

เกี่ยวกับ บ้านสวนสมพงษ์ 

https://www.thailandbiennale.org/venues/sompong-baan-suan/

บ้านสวนสมพงษ์ ตั้งอยู่บริเวณริมถนนพหลโยธิน ณ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว เป็นชุมทางระหว่างเมืองพาน แม่สรวย และเมืองเชียงราย จุดตัดปากทางแม่สรวย ซึ่งเป็นทางแยกสำคัญเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง

จากทุ่งนาโล่งกว้างกลายเป็นสวนลำใยที่มีอายุกว่า 50 ปี “บ้านสวนสมพงษ์” เป็นบ้านแห่งชีวิต และเป็นสถานที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของ สมพงษ์ สารทรัพย์ จิตรกรผู้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย ผู้ก่อตั้ง 9Art Gallery ซึ่งเป็นศูนย์กลางการพบปะสังสรรค์ของศิลปินเชียงราย และยังเป็นผู้นำกลุ่มศิลปินเชียงรายในการรณรงค์ “โครงการสร้างหอศิลป์เชียงราย” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนเกิดเป็นสมาคมขัวศิลปะที่มีสมาชิกมากกว่า 300 คนในปัจจุบัน

สมพงษ์ สารทรัพย์ กล่าวไว้ว่า “สิ่งแวดล้อมผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกับศิลปะ เพื่อบอกกล่าวความคิด ความงามตามอุดมคติ เราทุกคนเกิดมาเพื่อเดินทาง เราไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งใดเลย ทุกส่วนล้วนเชื่อมโยง… ศิลปะที่แท้ในความหมายเป็นเช่นนั้น”

“บ้านสวนสมพงษ์” เป็นพื้นที่ทางศิลปะที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตและรับใช้ตัวตนของศิลปินและยุคสมัย รวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและวิถีชีวิตของศิลปินอย่างลึกซึ้ง

เปิดทุกวัน เวลา 9.00-18.00 น

เกี่ยวกับศิลปิน 

สมพงษ์ สารทรัพย์

https://www.thailandbiennale.org/artists/sompong-sarasap/

เกิดที่เชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 2504 พำนักและทำงานอยู่ที่เชียงราย

สมพงษ์ สารทรัพย์ ศิลปินชาวไทย แรกเริ่มเขาเป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบทแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย แต่ตัดสินใจข้ามสายมาเรียนด้านศิลปกรรมที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ​ ซึ่งในขณะนั้นสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศต่างทวีความรุนแรงในแทบทุกหนแห่ง อีกทั้งอยู่ในห้วงแห่งยุคสงครามเย็นที่มีความตึงเครียดสูง ทำให้สมพงษ์เกิดความสับสนต่อทั้งความคิดและความรู้สึกของตัวเอง อีกทั้งความสับสนที่มีต่อสังคมและหาคำตอบไม่ได้ในหลายเรื่อง เขาเลือกใช้ศิลปะและกวีเพื่อเป็นทางออกในการระบายความคิดความรู้สึกที่มี ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสิ่งผลักดันสำคัญที่ทำให้เขาสร้างสรรค์ศิลปกรรมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

สมพงษ์เป็นหนึ่งในศิลปินชาวเชียงรายยุคเริ่มต้นที่หวนกลับมาทำงานศิลปะที่บ้านเกิด พร้อมกับผลักดันวงการศิลปะของเชียงรายให้เติบโตขึ้นมาจวบจนปัจจุบัน โดยการแสดงงานเดี่ยวครั้งแรกของเขาเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 ณ สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ และอีกหลายครั้งต่อมา เช่น ที่หอศิลป์แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2543 และ 2554 มูลนิธิศิลปะไทย เนเธอร์แลนด์ ปี พ.ศ. 2543 และที่ Red & Gold อาร์ตแกลเลอรี่ สหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบันสมพงษ์อาศัยและทำงานศิลปะอยู่ที่จังหวัดเชียงราย