Sompong Sarasap

Chiang Rai

เกิดที่เชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 2504 พำนักและทำงานอยู่ที่เชียงราย
___
สมพงษ์ สารทรัพย์ ศิลปินชาวไทย แรกเริ่มเขาเป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบทแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย แต่ตัดสินใจข้ามสายมาเรียนด้านศิลปกรรมที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ​ ซึ่งในขณะนั้นสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศต่างทวีความรุนแรงในแทบทุกหนแห่ง อีกทั้งอยู่ในห้วงแห่งยุคสงครามเย็นที่มีความตึงเครียดสูง ทำให้สมพงษ์เกิดความสับสนต่อทั้งความคิดและความรู้สึกของตัวเอง อีกทั้งความสับสนที่มีต่อสังคมและหาคำตอบไม่ได้ในหลายเรื่อง เขาเลือกใช้ศิลปะและกวีเพื่อเป็นทางออกในการระบายความคิดความรู้สึกที่มี ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสิ่งผลักดันสำคัญที่ทำให้เขาสร้างสรรค์ศิลปกรรมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สมพงษ์เป็นหนึ่งในศิลปินชาวเชียงรายยุคเริ่มต้นที่หวนกลับมาทำงานศิลปะที่บ้านเกิด พร้อมกับผลักดันวงการศิลปะของเชียงรายให้เติบโตขึ้นมาจวบจนปัจจุบัน โดยการแสดงงานเดี่ยวครั้งแรกของเขาเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 ณ สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ และอีกหลายครั้งต่อมา เช่น ที่หอศิลป์แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2543 และ 2554 มูลนิธิศิลปะไทย เนเธอร์แลนด์ ปี พ.ศ. 2543 และที่ Red & Gold อาร์ตแกลเลอรี่ สหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบันสมพงษ์อาศัยและทำงานศิลปะอยู่ที่จังหวัดเชียงราย
___
Courtesy of the artist.