Tarek Atoui

Paris

เกิดที่เบรุต เมื่อปี พ.ศ. 2523 พำนักและทำงานอยู่ที่ปารีส
___

The Wind harvesters, 2566

ศิลปะจัดวางเสียง

ขนาดแปรผันตามพื้นที่

ทาเร็ก อาทุย เป็นศิลปินและนักแต่งเพลงที่สร้างสรรค์ศิลปะ ผ่านการออกแบบเสียงและการประพันธ์ดนตรี งานของเขาท้าทายต่อขนบการรับรู้ และทำหน้าที่กระตุ้นปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ พร้อมกับนำพาผู้ชมผู้ฟังไปสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างเสียงกับกระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคม ความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์และการเมือง ผลงานของอาทุย ยังโดดเด่นในเรื่องการผสานรวมศิลปะเข้ากับงานค้นคว้าด้านมานุษยวิทยาและประวัติศาสตร์ดนตรี เขาประดิษฐ์อุปกรณ์กำเนิดเสียงที่มีความสลับซับซ้อน โดยอาศัยวัสดุจากธรรมชาติ เช่น หิน ไม้ หรือพืชพรรณต่างๆ ผ่านการทำงานร่วมกันกับชนพื้นถิ่น ซึ่งทำให้ผลงานของเขาสามารถเป็นได้ทั้งเครื่องดนตรีและประติมากรรม

___

ผลงาน The Wind Harvesters คือ แอร์เซอร์กิตที่ได้แรงบันดาลใจมาจากระบบการให้น้ำในนาข้าวของพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย ระบบดังกล่าวใช้วัสดุประเภทไม้ไผ่ มาประกอบและให้เสียงเป็นเครื่องเล่นประเภทเป่าลมตามประเพณีดั้งเดิมของชาวอาข่าและลีซู เกิดเป็นบทประพันธ์ของ ศิลปินและนักแต่งเพลงชาวฝรั่งเศส เป็นเสียงดนตรีจากเครื่องดนตรีพื้นเมืองจากกลุ่มชาติพันธ์ดังกล่าว

___

‘เสียงดนตรี’ คือสิ่งที่เข้ามาทักทายผู้ชมโดยตลอด ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการแต่งเพลง มาร้อยเรียงเกิดเป็นท่วงทำนองที่สลักซับซ้อน ถอดความหมายของเสียงเครื่องดนตรีประเภทเป่าลมไม้แบบดั้งเดิม ให้ได้ยินเป็นเสียงน้ำและเสียงการไหลที่ไร้ซึ่งการมองเห็น โดยทุกองคาพยพที่ก่อเป็นผลงานชิ้นนี้ เปรียบเสมือนไมตรีจิตรที่ศิลปินตั้งใจหยิบยื่นให้แก่ผู้มาเยือน และยังตั้งใจให้พื้นที่จัดแสดงของศิลปะจัดวางเสียงนี้ เป็นพื้นที่ในการแสดงสำหรับสมาชิกจากกลุ่มชาติพันธ์นั้นๆและนักดนตรีท่านอื่นๆอีกด้วย
___
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย