โกดังยาสูบ สำนักงานยาสูบเชียงราย

โกดังยาสูบ เดิมใช้เก็บใบยาสูบที่ส่งมาจากพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ภายในบริเวณสำนักงานยาสูบเชียงราย ก่อตั้งขึ้นโดย บริษัท ยาสูบ อังกฤษ – อเมริกัน (ประเทศไทย) จำกัด (บี.เอ.ที.) เมื่อปี พ.ศ. 2476 เดิมบริษัทตั้งสำนักงานในที่ดินและโรงเรือนซึ่งเช่าจากเอกชน ต่อมารัฐบาลรับซื้อกิจการจากบริษัทมาเป็นของรัฐ โดยกรมสรรพาสามิตเริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2484 จากนั้นจึงได้ซื้อที่ดินพร้อมโรงเรือนจากบริษัท อีสท์ เอเชียติก จำกัด ที่ถนนธนาลัย แล้วจึงย้ายสำนักงานยาสูบมาอยู่ในที่ตั้งปัจจุบันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2485 เป็นต้นมา หลังจากนั้นจึงเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานยาสูบเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 2507 และเปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2509
____
อาคารสำนักงานยาสูบเชียงราย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น ลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่ เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมที่สะท้อนยุคสมัยหนึ่งของวงการสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างในประเทศไทย และยังคงมีประโยชน์ใช้สอยจนถึงทุกวันนี้
____
ศิลปิน : อาร์โต ลินด์เซย์, อัททา ความิ, มาเรีย เทเรซา อัลเวซ, ชิมาบุกุ, โทมัส ซาราเซโน

____
เครดิตภาพ : กิตติภัทรา ตัณฑิกุล, ชนินทร์ ผาสุริวงษ์