สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับคณะภัณฑารักษ์ และศิลปิน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเตรียมจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับคณะภัณฑารักษ์ และศิลปิน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเตรียมจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ภัณฑารักษ์ และศิลปินทั้งไทยและต่างชาติจำนวน 5 คน ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย เฟ้นหาวัสดุท้องถิ่นที่เหมาะสมในการสร้างงาน และปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญและศิลปินในจังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมการสร้างสรรค์งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยคณะได้เข้าชมและศึกษาเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านของครูสมนึก สุขวรรณ์ และวง ซึ่งได้แสดงในงานดอกไม้งาม ณ สวนดอกไม้เรือนประทับรัชกาลที่ ๙ อำเภอเชียงแสน ทะเลสาบเชียงแสน ตลอดจนศึกษาดูงานที่โรงงานสลักหินของอ.นริศ รัตนวิมล ณ อำเภอแม่สาย และสำรวจไม้ไผ่ท้องถิ่นของเชียงราย รวมทั้งศึกษาเทคนิคการใช้ไม้ไผ่ในการก่อสร้างต่าง ๆ ของชุมชน

Tags :