สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะองค์กรภาครัฐที่มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย ได้ริเริ่มจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติในรูปแบบการแสดงศิลปะสองปีครั้ง หรือที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในคำศัพท์ภาษาอิตาลีว่า ‘เบียนนาเล่’ ภายใต้ชื่อ “ไทยแลนด์เบียนนาเล่ (Thailand Biennale)” สิ่งที่ทำให้ไทยแลนด์เบียนนาเล่แตกต่างจากมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติอื่น ๆ ทั่วโลก ได้แก่ การเปลี่ยนจังหวัดที่จัดแสดงนิทรรศการในทุกครั้ง โดยสามจังหวัดแรกที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดไทยแลนด์เบียนนาเล่เป็นจังหวัดนำร่องที่มีศักยภาพในการเข้าร่วมโครงการ “เมืองศิลปะ” ของกระทรวงวัฒนธรรม คือ จังหวัดกระบี่ (พ.ศ. 2561) จังหวัดนครราชสีมา หรือโคราช (พ.ศ. 2564) และล่าสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2566)

As the commissioner, the Office of Contemporary Art and Culture envisions the Thailand Biennale as a tool to encourage the development of Thai contemporary art and to inspire the creativity of emerging artists, as well as to strengthen curatorial practices. Most importantly, the Thailand Biennale intends to be a key factor to add intrinsic and economic value to art and culture. We are certain that the exhibition will result in increased artistic collaborations and public recognition of the true significance and relevance of art and culture in contemporary society, hence fulfilling our vision and mission.

The third edition of the Thailand Biennale, Thailand Biennale Chiang Rai 2023

Theme : The Open World

The third edition of the Thailand Biennale is scheduled to be hosted in Chiang Rai, situated at the northernmost part of the country, under the theme “The Open World”. Artistic directors Rirkrit Tiravanija and Gridthiya Gaweewong, with curators Angkrit Ajchariyasophon and Manuporn Luengaram, will collaborate in exhibiting works from Thai and international artists from the Mekong region to the Amazon and beyond. The works address topical issues such as history, cultural diversity, and nature and ecology, and will be displayed across key venues in Chiang Rai such as art galleries, exhibition halls, museums, temples, and historic sites.

The second edition of the Thailand Biennale, Thailand Biennale Korat 2021

Theme : Butterflies Frolicking on the Mud: Engendering Sensible Capital

The second edition of the Thailand Biennale, Thailand Biennale, Korat 2021 took place in Nakhon Ratchasima Province under the theme “Butterflies Frolicking on the Mud: Engendering Sensible Capital”, with Yuko Hasegawa as Artistic Director, and Tawatchai Somkong, Vipash Purichanont and Seiha Kurosawa as Curators. Over 53 works by Thai and international artists from 25 countries were exhibited at ‘institutional capital’ sites that included hospitals, universities, temples, museums, zoos, parks, and local communities practicing traditional crafts, such as ceramics and silk production.

The first edition of the Thailand Biennale, Thailand Biennale Krabi 2018

Theme : Edge of the wonderland

The first edition of Thailand Biennale took place in Krabi Province in 2018 under the theme “Edge of the Wonderland”. It was curated by Jiang Jiehong and featured the works of over 50 Thai and international artists, which were exhibited throughout Krabi: from the city to the beach and the ocean, on islands, in caves, and at various sites in the surrounding forest, mountains and national parks.