กิจกรรมเปิดงาน บ้านสวนสมพงษ์ “การซ่องสุมศิลปินอย่างเป็นทางการ”

  • วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566
  • 15.00 น.- 20.00 น.
  • Baan Suan Sompong
  • Free

บ้านสวนสมพงษ์ มีความยินดีเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ, ศิลปิน พี่น้องประชาชนคนทั่วไป ร่วมเปิดงาน 

บ้านสวนสมพงษ์ “การซ่องสุมศิลปินอย่างเป็นทางการ”
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น.- 20.00 น.
ที่บ้านสวนสมพงษ์ แยกปากทางแม่สรวย (แยกเชียงใหม่-พาน)
https://maps.app.goo.gl/Eqb64UqbWbdp3n2e8

ชมผลงาน ชุดกายทัศน์ (Bodyscape) ของสมพงษ์ สารทรัพย์ ศิลปินในมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ บ้านสวนสมพงษ์ หนึ่งในสถานที่แสดงงาน และที่พำนักของศิลปิน

พบกับดนตรีจากวงฮักเชียงราย และการเสวนานานาสาระและไร้สาระ “ศิลปะเมืองเชียงราย อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต” โดย อังกฤษ อัจฉริยะโสภณ, อ.สมลักษณ์ ปันติบุญ, อ.ทรงเดช ทิพย์ทอง, อ.พานทอง แสนจันทร์ และสมพงษ์ สารทรัพย์

Ritual Ceremony and Talk Session Schedule

15.00 น.    แขกเข้าร่วมงานโดยไม่ต้องลงทะเบียน

16.00 น.    วงดนตรีฮักเชียงรายบรรเลง

17.00 น.    เสวนานานาสาระและไร้สาระกับ “ศิลปะเมืองเชียงราย อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต” กับวิทยากร

                 – อังกฤษ อัจฉริยะโสภณ (ศิลปิน,ภัณฑารักษ์ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023)

                –  อ.สมลักษณ์ ปันติบุญ  (ศิลปิน, นายกสมาคมขัวศิลปะคนแรก)

                –  อ.ทรงเดช ทิพย์ทอง (ศิลปิน,นายกสมาคมขัวศิลปะ คนที่2)

                 – อ.พานทอง แสนจันทร์ (ศิลปิน,หัวหน้าพานพาวิเลียน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023)

                 – สมพงษ์ สารทรัพย์ (เจ้าบ้าน, ศิลปินผู้คิดการซ่องสุม, ดำเนินการ)

19.00 น.    ดนตรีบรรเลงผู้คนเป็นไปตามอัธยาศัย

เกี่ยวกับ บ้านสวนสมพงษ์ 

https://www.thailandbiennale.org/venues/sompong-baan-suan/

Baan Suan Sompong is located on the Phahonyothin Road in Chom Mok Kaew Subdistrict, Mae Lao District. It is a junction between Mueang Phan, Mae Suai, and Mueang Chiang Rai. It is also located at the intersection of Mae Suai Road - an important intersection for traveling to Chiang Mai and Lampang.

From a wide-open field, it has become a 50-years-old longan orchard. "Baan Suan Sompong" is the home of life and a studio of Sompong Sarasap, a contemporary artist. He is the founder of 9Art Gallery, a community center for artists in Chiang Rai. He had also been the leader of the Chiang Rai artists campaign in the "Chiang Rai’s Art Gallery Project" since 2004, which eventually led to the formation of the ArtBridgeChiangRai (ABCR), which currently has over 300 members.

Sompong Sarasap once remarked, "The environment is part of life and art that can express thoughts and beauty ideals. We are all born to take journeys. We do not own anything. Every part is connected... That is the true meaning of art."

"Baan Suan Sompong" is another interesting art space in Chiang Rai where visitors can experience artworks that are one with life and serve the artist's identity and era. They can also learn about art and the artist's way of life in depth.

เปิดทุกวัน เวลา 9.00-18.00 น

About Artists 

สมพงษ์ สารทรัพย์

https://www.thailandbiennale.org/artists/sompong-sarasap/

Born in Chiang Rai, 1961. Lives and works in Chiang Rai.

สมพงษ์ สารทรัพย์ ศิลปินชาวไทย แรกเริ่มเขาเป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบทแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย แต่ตัดสินใจข้ามสายมาเรียนด้านศิลปกรรมที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ​ ซึ่งในขณะนั้นสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศต่างทวีความรุนแรงในแทบทุกหนแห่ง อีกทั้งอยู่ในห้วงแห่งยุคสงครามเย็นที่มีความตึงเครียดสูง ทำให้สมพงษ์เกิดความสับสนต่อทั้งความคิดและความรู้สึกของตัวเอง อีกทั้งความสับสนที่มีต่อสังคมและหาคำตอบไม่ได้ในหลายเรื่อง เขาเลือกใช้ศิลปะและกวีเพื่อเป็นทางออกในการระบายความคิดความรู้สึกที่มี ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสิ่งผลักดันสำคัญที่ทำให้เขาสร้างสรรค์ศิลปกรรมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

สมพงษ์เป็นหนึ่งในศิลปินชาวเชียงรายยุคเริ่มต้นที่หวนกลับมาทำงานศิลปะที่บ้านเกิด พร้อมกับผลักดันวงการศิลปะของเชียงรายให้เติบโตขึ้นมาจวบจนปัจจุบัน โดยการแสดงงานเดี่ยวครั้งแรกของเขาเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 ณ สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ และอีกหลายครั้งต่อมา เช่น ที่หอศิลป์แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2543 และ 2554 มูลนิธิศิลปะไทย เนเธอร์แลนด์ ปี พ.ศ. 2543 และที่ Red & Gold อาร์ตแกลเลอรี่ สหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบันสมพงษ์อาศัยและทำงานศิลปะอยู่ที่จังหวัดเชียงราย