ร้านสหรส นางแล

เลขที่ 99 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลนางแล อำเภอเมือง เชียงราย 57100