Workshop ทำบอลลูนยักษ์กับ Aerocene Community

  • 29 พฤศจิกายน / 2 ธันวาคม / 4 ธันวาคม 2566
  • 10.00 เป็นต้นไป
  • ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย หลังเก่า
  • Free

Aerocene Community เป็นหนึ่งในโครงการของ โทมัส ซาราเซโน ศิลปินชาวอาร์เจนตินา ซึ่งพำนักและทำงานในกรุงเบอร์ลิน โครงการศึกษาของเขาเน้นสื่อสารเกี่ยวกับรูปแบบของชีวิตและการสร้างชีวิต การพิจารณาใหม่ถึงกระแสความรู้ที่มีอิทธิพลต่อสังคมในยุค Capitalocene (ยุคที่ระบบทุนนิยมไม่เพียงแต่มีฐานะบทบาทในระบบเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวทางในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติอีกด้วย) และการตระหนักรู้ว่าความหลากหลายของรูปแบบการดำรงอยู่นั้นทำงานกับความหลากหลายของความหมายจำนวนมากได้อย่างไร เป็นเวลากว่าสองทศวรรษที่ ซาราเซโน ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างชั้นบรรยากาศร่วมกัน เช่น โครงการ Arachnophilia ที่มุ่งสร้างสังคมที่ปราศจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพื่อความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมไปถึงมูลนิธิ Aerocene Foundation (พ.ศ. 2558) และโครงการ Museo Aero Solar (พ.ศ. 2550)

Museo Aero Solar เป็นประติมากรรมลอยได้โดยไม่ใช้เชื้อเพลิง ทำจากถุงพลาสติกใช้แล้วมาประกอบกันเป็นบอลลูนยักษ์ที่ลอยได้ด้วยหลักการความร้อนและความหนาแน่นของอากาศ เราได้เปิดรับบริจาคถุงพลาสติกจากชาวเชียงราย และอยากสร้างงานศิลปะชิ้นนี้ร่วมกับชาวเชียงรายเช่นกัน กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมได้โดยไม่จำกัดช่วงอายุ เพื่อให้ได้มาพบเพื่อนและประสบการณ์ใหม่ในการสร้างบอลลูนยักษ์และลอยมันด้วยกัน!

29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:00 – 17:00 น.
Workshop ทำบอลลูนยักษ์ มาช่วยกันเตรียมถุงพลาสติก ตัด แปะ และประกอบเป็นบอลลูนลูกยักษ์ 

2 ธันวาคม 2566 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป 
Workshop ทำบอลลูนยักษ์ มาร่วมกันวาดเขียนเรื่องราวบนบอลลูน และทดลองปล่อยบอลลูนด้วยกัน!

4 ธันวาคม 2566 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
ชมการจัดแสดงบอลลูนยักษ์ในวันสิ่งแวดล้อมไทย

แล้วพบกัน ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย หลังเก่า 
ดำเนินกิจกรรมโดย Aerocene Community

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCxSa9d37XzW-SamjKhR2XcyhVyM7ICGJfW_hI7ObFubQNeg/viewform?fbclid=IwAR1lUUKgIQK18zFPfqCVF8858GtCjO3I0KRyGOR5JaKjXVbefoNRjjfsFNw

เกี่ยวกับศิลปิน โทมัส ซาราเซโน
https://www.thailandbiennale.org/artists/tomas-saraceno/