Tomás Saraceno

Berlin

เกิดที่ซานมิเกลเดตูกูมัน เมื่อปี พ.ศ. 2516 พำนักและทำงานอยู่ที่เบอร์ลิน

___

โทมัส ซาราเซโน เป็นศิลปินและนักวิจัยชาวอาร์เจนติน่า ซึ่งพำนักและทำงานในกรุงเบอร์ลิน โครงการศึกษาของเขาเน้นสื่อสารเกี่ยวกับรูปแบบของชีวิตและการสร้างชีวิต การพิจารณาใหม่ถึงกระแสความรู้ที่มีอิทธิพลต่อสังคมในยุค Capitalocene (ยุคที่ระบบทุนนิยมไม่เพียงแต่มีฐานะบทบาทในระบบเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวทางในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติอีกด้วย) และการตระหนักรู้ว่าความหลากหลายของรูปแบบการดำรงอยู่นั้นทำงานกับความหลากหลายของความหมายจำนวนมากได้อย่างไร เป็นเวลากว่าสองทศวรรษที่ ซาราเซโน ได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างชั้นบรรยากาศร่วมกัน เช่นโครงการ Arachnophilia ที่มุ่งสร้างสังคมที่ปราศจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน เพื่อความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมไปถึงมูลนิธิ Aerocene Foundation (พ.ศ. 2558) และ โครงการ Museo Aero Solar (พ.ศ. 2550)