กิจกรรมเสวนาเรื่อง “ต่างจังหวัดในแดนไทย: การควบคุมพื้นที่ ความรู้ และความทรงจำนอกกรุงเทพฯ”

 • 3 กุมภาพันธ์ 2567
 • 15.00-17.30 น.
 • ร้านหนังสือเวียงทองเก่า (ตรงข้ามกาดหลวงฝั่งร้านขายผ้า) ถนนไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
 • Free

กิจกรรมการศึกษา ครั้งที่ 6
มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023
กิจกรรมเสวนาเรื่อง “ต่างจังหวัดในแดนไทย: การควบคุมพื้นที่ ความรู้ และความทรงจำนอกกรุงเทพฯ”
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00-17.30 น.
ณ MAIIAM pavilion ร้านหนังสือเวียงทองเก่า (ตรงข้ามกาดหลวงฝั่งร้านขายผ้า) จังหวัดเชียงราย
————————-

กิจกรรมทางการศึกษา “ต่างจังหวัดในแดนไทย: การควบคุมพื้นที่ ความรู้ และความทรงจำนอกกรุงเทพฯ”โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ 

การเสวนาในครั้งนี้ เน้นเรื่องความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างกรุงเทพฯ อันเป็นเมืองหลวงกับเขตแดนนอกกรุงเทพฯ ที่ถูกเรียกว่าเป็นต่างจังหวัด ผ่านความเหลื่อมล้ำทางการเมือง การกระจายทรัพยากรที่ต่างกันราวฟ้ากับเหว ทำให้ถนนแทบทุกสายมุ่งสู่เมืองหลวง

ในด้านสุนทรียภาพได้ชี้ให้เห็นถึงการดิ้นรน ปรับตัวของคนท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ บนฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรมในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ กระทั่งภาคกลางที่ถูกเงาของวัฒนธรรมราชสำนักกรุงเทพฯ บดบัง บางแห่งก็ล้มเหลว บางแห่งก็ประสบความสำเร็จจนกลายเป็นวัฒนธรรมป๊อบที่ทรงพลังบนฐานของตนเอง

การเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของ MAIIAM Pavilion ศาลาของพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม ที่จัดแสดงนิทรรศการ Point of No Concern: return to the rhizomatic state

 • วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00-17.30 น.
 • ณ ใหม่เอี่ยม พาวิลเลี่ยน, ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023
  สถานที่: ร้านหนังสือเวียงทองเก่า (ตรงข้ามกาดหลวงฝั่งร้านขายผ้า) ถนนไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
  https://maps.app.goo.gl/NUEGkDu4XjZ8Eumq5
 • ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceoxFk5ZrvFeMCNGgVA59GHG6gMGctlVU8Bxw3hARKmQiHpg/viewform?fbclid=IwAR16mpQYO_YoN3r68xGIk6DMCPdx2ndOGq9G9Rcg7tujDBa_d8-vshzplCo
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  โทรศัพท์ 053-917897 ต่อ 8041-4 www.facebook.com/casmfu

เกี่ยวกับวิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ จบสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) มหาวิทยาลัยศิลปากร และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับปริญญาโทและเอกด้านประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้สนใจประวัติศาสตร์สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษา การกระจายอำนาจ ตลอดจนสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกันในสังคม

เกี่ยวกับ MAIIAM Pavilion

นิทรรศการ“Point of No Concern: return to the rhizomatic state”
https://www.thailandbiennale.org/pavilions/point-of-no-concern-return-to-the-rhizomatic-state/

ภัณฑารักษ์ : อนุสรณ์ ธัญญะปาลิต และอธิคม มุกดาประกร 

ศิลปิน: สหพล ชูตินันท์, กอบพงษ์ ขันทพันธ์, ภูวมินทร์ อินดี, นนทนันทร์ อินทรจักร์, ลลิตา สิงห์คําปุก, เหล้ากบฏเงี้ยว, อนุรักษ์ ธัญญะปาลิต

เส้นทางโบราณของพ่อค้าวัวต่างซึ่งเรียงร้อยเครือข่ายชุมชนเป็นอาณาเขตที่เราระบุเรียกรวมๆ ว่าล้านนา อนุสรณ์ ได้ริเริ่มโครงการชักชวนผู้คนที่มีถิ่นฐานบนเส้นทางนี้ในปัจจุบัน มาถ่ายทอดเรื่องราวของพื้นที่ ประวัติศาสตร์บอกเล่า และความทรงจำของตน ทั้งด้วยภาพ เสียง ประสบการณ์ปฏิสัมพันธ์ และสุรา ในนิทรรศการในร้านหนังสือเก่า กลางเมืองเชียงราย ซึ่งแม้จะเป็นเรื่องราวของยุคสมัยใหม่ แต่ก็ไม่ขาดออกจากรากทางประวัติศาสตร์ที่กักขังตัวตนของคนเหล่านี้ไว้ ให้สิ่งแวดล้อมของวิถีชีวิตถูกแบ่งแยกออกไปเป็นของผู้อื่น นอกจากนี้ ใหม่เอี่ยม ก็ยังได้เปิดพื้นที่ให้อาคันตุกะเข้าพำนักและสร้างบทสนทนากับเรื่องราวเหล่านี้ ทั้งด้วยศิลปะ การเสวนา และอื่นๆ เพื่อร่วมขยายความให้แนวร่วมการกระจายอำนาจทางวัฒนธรรมเพิ่มเติม ตลอดช่วง 2 เดือนของนิทรรศการด้วย

MAIIAM Pavilion เป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023

จัดแสดงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 – 5 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ร้านหนังสือเวียงทองเก่า (ตรงข้ามกาดหลวงฝั่งร้านขายผ้า) ถนนไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
https://maps.app.goo.gl/NUEGkDu4XjZ8Eumq5

เปิดให้เข้าชม วันพฤหัสบดี – วันอังคาร เวลา 10:00 – 11:30 12:30 – 19:00
https://www.facebook.com/MAIIAMchiangmai

กำหนดการกิจกรรมการศึกษา ครั้งที่ 6
มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023
กิจกรรมเสวนาเรื่อง “ต่างจังหวัดในแดนไทย: การควบคุมพื้นที่ ความรู้ และความทรงจำนอกกรุงเทพฯ”
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567
ณ MAIIAM pavilion ร้านหนังสือเวียงทองเก่า (ตรงข้ามกาดหลวงฝั่งร้านขายผ้า) จังหวัดเชียงราย
……………………………………………………….

เวลา

15.00 – 15.30 น. เปิดลงทะเบียน ชมนิทรรศการ

15.30 – 17.00 น. กิจกรรมทางการศึกษา การนำเสนอ เรื่อง “ต่างจังหวัดในแดนไทย: การควบคุมพื้นที่ ความรู้ และความทรงจำนอกกรุงเทพฯ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ 
ดำเนินการเสวนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ  ประพัฒน์ทอง

17.00 – 17.30 น. เปิดเวทีพูดคุย

17.30  ปิดกิจกรรมทางการศึกษา 

หมายเหตุ กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม