กิจกรรมเปิด แม่ลาวพาวิลเลียน “เล่นกับโต้ง”

  • 16 ธันวาคม 2566
  • เวลา 15.00 - 19.00 น.
  • ณ เรียวกังคาเฟ่, เรียวกังอาร์ตเซนเตอร์
  • ฟรี

พบกับกิจกรรมการแสดงดนตรี การออกร้านของดีแม่ลาว และร่วมชมงานศิลปะ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 – 19.00 น. 
ณ เรียวกังคาเฟ่, เรียวกังอาร์ตเซนเตอร์

เวลา 15.00 น. :
ลงทะเบียนร่วมพิธีเปิดงาน ผู้เข้าร่วมงานเดินชมซุ้มของดีเมืองแม่ลาว
เวลา 15.40 น. :
การแสดงจากศิลปิน แม่ครูทองสร้อย หนองเก้าห้อง ศิลปินขับซอพื้นบ้าน ในพื้นที่แม่ลาว
เวลา 16.29 น. :
พิธีเปิดงาน
– กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงที่มาของ Mae Lao Pavilion “แม่ลาวเล่นกับโต้ง” โดย ประธานกลุ่ม คุณสาตรา วรรธนะหทัย/ ที่ปรึกษาอาวุโส อาจารย์จรูญ ไชยจิตต์ และอาจารย์สมพงษ์ สารทรัพย์ / สมาชิกกลุ่มศิลปินแม่ลาวทุกท่าน 
– เปิดงาน โดย คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว
– การแสดงพิธีเปิด Performance art โดย เยาวพา ปงรังษี สมาชิกศิลปินแม่ลาว
– การแสดงจาก เรือนชมจันทร์
– การแสดงดนตรีจาก Pangrok Sulap ศิลปินมาเลเซีย
– ชมนิทรรศการ ณ เรียวกัง อาร์ต เซ็นเตอร์ (Ryokan Art Center)
– การแสดงดนตรีจาก Pangrok Sulap ศิลปินมาเลเซีย (ต่อ)
– รับชมผลงานประติมากรรมและงานศิลปะจัดวาง (Installation art) ที่สร้างขึ้นในพื้นที่ตามอัธยาศัย
19.00 น. :
จบงานพิธีเปิด


เกี่ยวกับแม่ลาวพาวิลเลียน :
https://www.thailandbiennale.org/pavilions/maelaoartist-ryokan/