กิจกรรมการศึกษา ครั้งที่ 9

  • 17 กุมภาพันธ์ 2567
  • เวลา 14.10 น.
  • ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • Free

มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023

เสวนาและชมภาพยนตร์ เรื่อง “พลัดถิ่น…ดินแดนใคร” ปฏิบัติการศิลปะชุมชนของ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล และสตูดิโอเค 

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.10 น.
ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
https://maps.app.goo.gl/Q44PMWGXw5e7cfAy7

——-

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา เรื่อง “พลัดถิ่น…ดินแดนใคร” ปฏิบัติการศิลปะชุมชนของ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล และสตูดิโอเค ภายใต้งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023

ร่วมชมภาพยนตร์สารคดี “พลัดถิ่น…ดินแดนใคร” บอกเล่าถึงประสบการณ์ในการออกเดินทางเพื่อศึกษาความเป็นมาของชุมชนพลัดถิ่นกลุ่มต่างๆ ในเขตพื้นที่เชียงแสน ลุ่มน้ำโขง ที่เรียงร้อยเป็นบทบันทึก ความทรงจำ ประสบการณ์ เรื่องเล่าของผู้คนหลากหลายกลุ่ม

และร่วมเสวนาเกี่ยวกับการกระบวนการทำงานของงานชิ้นนี้ ตลอดจนการนำไปสู่การตั้งคำถามปลายเปิดที่ว่า “การพลัดถิ่น” เป็นเช่นไร ดินแดนที่เราได้มาอยู่อาศัยใหม่ ดินแดนเหล่านี้มีจริงหรือไม่ และเป็นของใคร ในขณะที่ทุกคนต่างเป็นคนพลัดถิ่น ศิลปะมีบทบาทและปฎิบัติการอย่างไรในการเชื่อมความแตกต่างของผู้คน และนำพามาพบกัน

โดยมีผู้ร่วมเสวนา คุณนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงราย, คุณอังกฤษ อัจฉริยโสภณ
ภัณฑารักษ์มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 และ ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 14.00-17.00 น.
ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลงทะเบียนออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6ihAUfFt-yGd6CGX1xpCrTvVrvKDMxJUSMimfLliUXbgKpA/viewform

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 053-917897 ต่อ 8041-4  www.facebook.com/casmfu

เกี่ยวกับนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล 
https://www.thailandbiennale.org/artists/navin-rawanchaikul/

เกิดที่เชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2514 พำนักและทำงานอยู่ที่ฟูกูโอกะและเชียงใหม่

นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล สนใจแสวงหาแนวทางเชื่อมโยงศิลปะกับชีวิตประจำวัน ผลงานชิ้นสำคัญของเขาคือ Places of Rebirth (พ.ศ. 2552) ได้รับแรงบันดาลใจจากการเดินทางของศิลปินกลับไปยังบ้านเกิดของครอบครัว เป็นภูมิภาคของอินเดียที่กลายมาเป็นปากีสถานในปี พ.ศ. 2490 เมื่อเขากลับมาประเทศไทย ศิลปินได้สัมภาษณ์ผู้อพยพชาวอินเดียรุ่นพ่อแม่ของเขาซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในเชียงใหม่ พยายามที่จะเข้าใจการเดินทางมายังประเทศไทยและขั้นตอนการสร้างบ้านใหม่ที่นั่น เรื่องราวของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าโลกาภิวัตน์นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สร้างพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในสถานที่เหล่านั้นอย่างไร และมักทำให้แนวคิดเรื่องบ้านแยกตัวออกจากตำแหน่งที่แน่นอน งานศิลปะของนาวินมักบรรยายถึงช่วงเวลาวัยเด็กที่ซับซ้อนของเขา ตั้งแต่เติบโตในประเทศไทยและถูกมองว่าเป็นคนนอก ไปจนถึงการทำความเข้าใจกับเชื้อสายอินเดียและใช้เป็นแรงจูงใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ

ผลงานของนาวินในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 ในชื่อ “ผลัดถิ่น…ดินแดนใคร” ประกอบไปด้วยภาพยนตร์สารคดีที่สะท้อนความหลายหลากของอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง บอกเล่าประสบการณ์ ความทรงจำของผู้คน และจัดแสดงภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่ จากเรื่องราว ตัวละคร ผู้คนที่อยู่ในสารคดี ผสมผสานต่างยุคต่างสมัย ภาพประวัติศาสตร์ บรรยากาศของเมืองเชียงแสน ผลงานติดตั้งที่จุดชมวิวลานสามเหลี่ยมทองคำ เชียงแสน

กำหนดการกิจกรรมการศึกษา

เรื่อง พลัดถิ่น…ดินแดนใคร” ปฏิบัติการศิลปะชุมชนของ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล และสตูดิโอเค
มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
————–

13:00 – 14:00 ลงทะเบียน

14:00 – 14:10 กล่าวแนะนำโดย รศ. ดร. พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

14:10 – 15:30 ชมภาพยนตร์ พลัดถิ่น…ดินแดนใคร (Once Within Borders) (ความยาว 78 นาที)

15:45 – 16:30 พูดคุยกับศิลปินและผู้ร่วมโครงการ 

1. นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023
2. ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงราย -ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023
3. อังกฤษ อัจฉริยโสภณ ภัณฑารักษ์ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พลวัฒ ประพัฒน์ทอง 

16.30-17.00 เปิดเวทีพูดคุย

17.00 ปิดกิจกรรมการศึกษา

หมายเหตุ กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสม