การเสวนา On Art Beyond Art I ศิลปะนั้นไกลเกินจะเพลินที่พรมแดนตนเอง

  • 11 ธันวาคม 2566
  • 9.20 - 12.00
  • พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • Free

11 ธันวาคม 2566
พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนา On Art Beyond Art ศิลปะนั้นไกลเกินจะเพลินที่พรมแดนตนเอง

โดย Sebastian Cichocki, Chief Curator, The Museum of Modern Art Warsaw, Poland
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม  2566 เวลา 9.20 – 12.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ https://shorturl.asia/ibQaJ
รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
โทรศัพท์ 0 5391 7897 ต่อ 8041-4

………………………………………….

กิจกรรมทางการศึกษา ในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ขอเสนอภัณฑารักษ์เสวนาจาก The Museum of Modern Art Warsaw Pavilion ที่จะนำการเสวนาไปสู่ดินแดนที่ไกลเกินพรมแดนของงานศิลปะจากผลงานที่นำมาจัดแสดงในมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 ที่เป็นเรื่องวิถีวัฒนธรรมการแบ่งปันกับกฎหมายที่บังคับใช้ การต่อสู้ของคนที่ต้องเผชิญกับกฎเกณฑ์ที่สร้างโดยผู้มีอำนาจนอกวัฒนธรรมในประเด็นการเก็บผลผลิตที่ตกค้างจากการเก็บเกี่ยวของเจ้าของที่ดินเมื่อเสร็จสิ้นแล้วคนยากจนสามารถเข้าไปเก็บผลผลิตที่ตกหล่นนั้นได้ การนำเสนอเช่นนั้นทำให้หวนระลึกถึงผลงานสัจนิยม (Realism) The Gleaners ของ Jean-François Millet, 1857 ที่แสดงถึงการเก็บผลผลิตที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว แสดงถึงสภาวะความจริงทางสังคมที่เกิดขึ้น ภัณฑารักษ์เสวนาจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยผลงานศิลปะร่วมสมัยที่ทรงพลังอีกครั้งหลังจากสัจนิยมได้ทำงานอย่างแข็งขันในศตวรรษที่ 19 ร่วมเดินทางไปกับภัณฑารักษ์ที่จะพาเราไปไกลเกินพรมแดนของสิ่งที่เรียกว่าศิลปะ

เกี่ยวกับวิทยากร

Sebastian Cichocki is the Chief Curator at the Museum of Modern Art in Warsaw, Poland. Selected curated and co-curated exhibitions include: EVA International – Ireland’s Biennial of Contemporary Art, 2023, The Penumbral Age. Art in the Times of Planetary Crisis, 2020, Museum of Modern Art in Warsaw, The Postartistic Congress, 2021 Sokołowsko, Polish Pavilion at the 52nd and 54th Venice Biennale, Rainbow in the Dark. On the Joy and Torment of Faith, Malmö Konstmuseum (2015). He is one of the founding members of artist-activist initiatives The Consortium for Postartistic Practices, The Anti-Fascist Year, and The Office for Postartistic Services. Sebastian Cichocki has published extensively and lectured at various venues, including Dhaka Art Summit, the Kochi Biennale, Salzburg International Summer Academy of Fine Arts, Kunsthalle Wien, Gwangju Biennale, The Bauhaus-Universität Weimar, Clark House Initiative, Mumbai, The University of Malta. He is a 2018 fellow at the Center for Curatorial Leadership, MoMA, New York.

About Museum of Modern Art Warsaw Pavilion https://www.thailandbiennale.org/pavilions/primary-forms/