Primary Forms

“Primary Forms” คือโครงการนิทรรศการนวัตกรรมจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ วอร์ซอร์ ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการเชื่อมโยงระหว่างศิลปะและการศึกษา โปรแกรมนี้เริ่มต้นในปี ค.ศ. 2021 และกำลังจะกลับมาในครั้งที่สามในเดือนกันยายน ค.ศ. 2023 โครงการ “Primary Forms” เป็นการนำศิลปะไปสู่โรงเรียนประถม ศูนย์ชุมชน ห้องสมุด และที่ขาดไม่ได้คือพื้นที่สำหรับกิจกรรมทางศิลปะต่าง ๆ

หลักการของโครงการ “Primary Forms” คือการนำเสนอนิทรรศการแบบ “สงบเงียบ” ในกล่องที่ประกอบด้วยผลงานจากศิลปินนานาชาติ ซึ่งกล่องนี้จะถูกกระจายไปตามสถานศึกษาและชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้เด็กและผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตีความและจัดลำดับงานศิลปะตามความต้องการและความรู้สึกของตนเอง

แนวคิดอันสร้างสรรค์นี้เป็นอิสระจากเวลาที่เป็นเส้นตรงแบบดั้งเดิม และเปิดโอกาสให้คุณสัมผัสศิลปะในหลายรูปแบบ ซึ่งผลงานนั้นสามารถกลายเป็นภาพวาดประกอบฉาก อุปกรณ์ที่ช่วยเสริมในการเรียนการสอน อุปกรณ์ตกแต่ง หรือกระทั่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างโรงเรียน บางกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการสอน ในขณะที่กิจกรรมอื่น ๆ ท้าทายสถานะความเป็นไปในปัจจุบัน เพื่อเปิดประตูสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมถึงการได้ทดลองกระบวนการทางสุนทรีย์

“Primary Form” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวคิดการสอนแบบวิพากย์ (critical pedagogy) ของ Paulo Freire ซึ่งสนับสนุนให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และการตั้งคำถามต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมากกว่าการรับรู้ข้อมูลเพียงอย่างเดียว โครงการนี้เป็นรูปแบบของศิลปะ การศึกษา และ สถาปัตยกรรม ที่ถูกพับรวมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อปลดปล่อยอิสระทางจินตนาการของนักเรียน

“Primary Forms” ในครั้งที่สามนี้นำเสนอผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น Dora Garcia, Sharon Lockhart, Kasper Bosman, Alicja Bielawska, Adriano Costa, Edith Karlson, และศิลปินอื่นๆ อีกหลายท่าน

ห้ามพลาดในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหว “Primary Forms” กับเราในครั้งนี้


ภัณฑารักษ์: เซบาสติอัน ชิคอตซกี และเฮเลนา เชอร์เนตซกา

ศิลปิน : Adriano Costa, Edith Karlson, Veronika Hapchenko, Krzysztof Maniak, Ahmet Öğüt, Sharon Lockhart, Mikolaj Moskal, Alicja Bielawska, Dora Garcia, Joanna Pietrowska & Bozka Rydlewska, Kasper Bosman, Gabo Camnizter, Laure Prouvost, Katarzyna Przezwanska  


สถานที่ : Chiang Rai Creative City Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หน้าศาลากลางหลังเก่า ถนนสิงหไคล

  • จัดแสดง : 2 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567
  • เปิดนิทรรศการ :  2 กุมภาพันธ์ 2567

Artists

Venues

  • เชียงราย ครีเอทีฟ ซิตี้ เซ็นเตอร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หน้าศาลากลางหลังเก่า ถนนสิงหไคล
  • WED-MON 9:00-6:00 pm
  • -
  • -
  • -

Entrance Fee :

  • -

Access :

-