The Canopy Walks

The Canopy Walks คือนิทรรศการเคลื่อนที่ในรูปแบบของตู้เก็บเครื่องมือของนักติดตั้งนิทรรศการ เพื่อแนะนำให้รู้จักกับ เดอะ คาโนปี้ โปรเจกต์  เว็บไซต์รวบรวมประวัติศาสตร์นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัยแบบกลุ่มจำนวน 857 นิทรรศการ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่นำเสนอเรื่องราวของผู้คนและองค์กรที่โยงใยและมีปฏิสัมพันธ์กันในโลกศิลปะไทย เปรียบได้กับระบบนิเวศอันสลับซับซ้อนของ “คาโนปี้”  หรือ “ชั้นเรือนยอด” ในป่าฝนเขตร้อน The Canopy Walks ทำหน้าที่เป็นทางเชื่อมระหว่างผู้ชมและเว็บไซต์ เชื้อเชิญให้ทุกคนได้เดินเข้ามาเยี่ยมชมและสืบค้นความอุดมสมบูรณ์ของโลกศิลปะร่วมสมัยไทยที่เติบโตขึ้นมาตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ผ่านคำสำคัญหลากประเภท ภายในตู้จัดแสดงหนังสือและสูจิบัตรนิทรรศการพร้อมไปกับการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนิทรรศการ  ชุดโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานของสถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ “เดอะ คาโนปี้ โปรเจกต์” มาจากความร่วมมือของทีมวิจัย และ บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จำกัด


ภัณฑารักษ์: เดอะ คาโนปี้ โปรเจกต์

ออกแบบโดย: มานิตา ส่งเสริม

ผลิตโดย : พาราฟอร์ม สตูดิโอ


สถานที่ : หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย ระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนเวียงบูรพา ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

  • 9 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567

Artists

Venues

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Entrance Fee :

  • -

Access :

-