“ไตรภูมิ จักรวาลพุทธศิลป์”

ตุงไชยถือเป็นสิริมงคล ที่ปรากฏบนแถบครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย ลายปราสาทสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลายหนู หมายถึงปีประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ลายพญานาคที่พิทักษ์พุทธศาสนา และ เสือ หมายถึงปีที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ตรงกับปีขาล พ.ศ. 2541 โดยมีพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก สัญลักษณ์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบพุทธศิลปกรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมเรื่องไตรภูมิ จักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา สะท้อนพลังความศรัทธา จัดแสดงผลงานโดยอาจารย์ผู้สอน และผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้นสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 3 สร้างสรรค์ผลงานผ่านแนวคิดและองค์ความรู้จากคติความเชื่อ และ สัญลักษณ์แบบอุดมคติไทย สร้างสรรค์ผ่านวิธีคิดอันเป็นผลิตผลทางพุทธปัญญาของตัวศิลปิน ภายใต้แนวคิด  ไตรภูมิ : จักรวาลพุทธศิลป์ เพื่อจุดประสงค์ในการถ่ายทอดความงามผ่านสัญลักษณ์ที่ถูกสร้างสรรค์และจัดวางอย่างประณีต ตั้งแต่แรกเห็น


อาคารปฐมาคารนุสรณ์ 2542 (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • 9 ธันวาคม 2566- 28 กุมภาพันธ์ 2567
  • เปิดนิทรรศการ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 – 12.00 น.
  • กิจกรรม Workshop ลายคำล้านนา เวลา 13.00 น.

Artists

Venues

  • ปฐมาคารนุสรณ์ 2542 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
  • MON - FRI 9:00 - 16:00
  • https://www.facebook.com/BuddhistArtMFU
  • -
  • -

Entrance Fee :

  • -

Access :

-