“ไตรภูมิ จักรวาลพุทธศิลป์”

        ตุงไชยถือเป็นสิริมงคล ที่ปรากฏบนแถบครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย ลายปราสาทสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลายหนู หมายถึงปีประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ลายพญานาคที่พิทักษ์พุทธศาสนา และ เสือ หมายถึงปีที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ตรงกับปีขาล พ.ศ. 2541 โดยมีพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก สัญลักษณ์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบพุทธศิลปกรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมเรื่องไตรภูมิ จักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา สะท้อนพลังความศรัทธา โดยรวบรวมผลงานจำนวนมากกว่า 30 ชิ้น จากคณะอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม สร้างสรรค์ผลงานผ่านแนวคิดและองค์ความรู้จากการศึกษา 2 แนวคิด คือ คติความเชื่อ และ สัญลักษณ์แบบอุดมคติไทย โดยจัดแสดง การสร้างผลงานโดยใช้วิธีการปั้นและหล่องานไฟเบอร์กลาสและตกแต่งกระจกสี การสร้างงานประติมากรรมพระพุทธรูปปางเปิดโลกและการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะหมุนเวียนที่อาคารปฐมาคารนุสรณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


อาคารปฐมาคารนุสรณ์ 2542 (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • 9 ธันวาคม 2566- 30 เมษายน 2567
  • เปิดนิทรรศการ 10 ธันวาคม 2566

Artists

Venues

  • ปฐมาคารนุสรณ์ 2542 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
  • MON - FRI 9:00 - 16:00
  • https://www.facebook.com/BuddhistArtMFU
  • -
  • -

Entrance Fee :

  • -

Access :

-