Fika x Artists

Everywhere Gallery

นิทรรศการศิลปะ โดย กลุ่มแสงเหนือ นิสิตหลักสูตรพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 3 ระดับ 2

ศิลปิน : อภิสิทธิ์ สุทาคำ / ปฐมพงศ์ บูชาบุตร / ณัฐวัฒน์ บุญตัน / ชลนาถ วงศ์เวศารัช / ชรินทร์ อินตา /  ณัฐพงศ์ อินทร์กลิ่น / สมัชชา คำเมทา / ธนากร แซ่ลี / เอกณัฏฐ์ เธียรเศรษฐกุล / สุทธิดา เลาย้าง / กฤษฎา รักษาศิลป์ / พรรษิษฐ์   เวชย์ฆเณศวร์     

จัดแสดง : 19 พฤศจิกายน 2566 – 30 เมษายน 2567 
เปิดงาน : 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.
สถานที่ : FIKA Dessert & Cafe Chiang Rai 

Artists

Venues

  • FIKA Dessert & Cafe Chiang Rai 428/9 ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
  • 09.00 - 18.00 น. ทุกวัน
  • https://www.facebook.com/fikadessert.cafe
  • -
  • 096 693 7666

Entrance Fee :

  • -

Access :

-