ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ภัณฑารักษ์และศิลปิน เตรียมความพร้อมลงพื้นที่ เร่งขับเคลื่อนการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คุณกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ คุณมนุพร เหลืองอร่าม และคุณอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ภัณฑารักษ์ การจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐิกา ณ ระนอง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ ศูนย์หอศิลป์ ข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และศิลปิน ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่

yosapattrk

2023.02.23