Zen Teh

Singapore

เกิดที่สิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2531 พำนักและทำงานอยู่ที่สิงคโปร์
___
เซน เท เป็นศิลปินและนักการศึกษาที่สนใจด้านการศึกษาแบบสหวิทยาการเกี่ยวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ โดยปฏิบัติการทางศิลปะที่นำมาใช้มีทั้งการถ่ายภาพ ประติมากรรม และศิลปะจัดวาง เซน เท จัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวและกลุ่มจำนวนมากทั้งในสิงคโปร์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ National Museum of Singapore, Singapore Art Museum (SAM) และ ArtScience Museum นิทรรศการที่ประเทศไทย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน และจีน นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การประชุม UNESCO-UNITWIN พ.ศ. 2564, การประชุม ASEAN Powershift พ.ศ. 2558 และการประชุม Hanoi Innovation Week พ.ศ. 2559 ในหัวข้อเกี่ยวกับความยั่งยืน โดยเมื่อปี พ.ศ. 2564 เซน เท ได้รับรางวัล Young Artist Award จาก The National Arts Council ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุดของสิงคโปร์ที่มอบให้แก่ศิลปินที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี
___
Courtesy of the National Arts Council, Singapore