Wang Wen-Chih

Chiayi

เกิดที่เจียอี้ เมื่อปี พ.ศ. 2502 พำนักและทำงานอยู่ที่เจียอี้

___

หวัง เหวิน จื้อ เป็นตัวแทนไต้หวันนำเสนอผลงานใน Venice Biennale ในปี พ.ศ. 2544 เขามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมโครงการศิลปะสาธารณะที่สำคัญหลายโครงการ ผลงานของเขาได้รับการจัดแสดงในหลายทวีป ได้แก่ เอเชีย (จัดแสดงที่ไต้หวัน และญี่ปุ่น) ยุโรป (จัดแสดงที่ฝรั่งเศส อิตาลี ออสเตรีย และสาธารณรัฐเช็ก) อเมริกา (จัดแสดงที่ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา) และออสเตรเลีย