Tsherin Sherpa

Kathmandu

เกิดที่กาฐมาณฑุ เมื่อปี พ.ศ. 2511 พำนักและทำงานอยู่ที่แคลิฟอร์เนียและกาฐมาณฑุ

___

เชอริน เชอร์ปา เกิดและเติบโตที่เมืองกาฐมาณฑุ ปัจจุบันทำงานและอาศัยอยู่ระหว่างแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และกาฐมาณฑุ เนปาล ตั้งแต่อายุ 12 ปี เขาเริ่มศึกษาการวาดภาพทังกา (thangka) แบบทิเบตดั้งเดิมกับอาจารย์อูร์เกน ดอร์เจ เชอร์ปา ผู้เป็นบิดา ในปี พ.ศ. 2541 เชอร์ปาอพยพไปยังแคลิฟอร์เนีย โดยเขาได้เริ่มสอนวาดภาพทังกาแบบดั้งเดิมตามศูนย์พุทธศาสนาต่างๆ จนกระทั่งเขาเริ่มศึกษาและดัดแปลงลวดลาย สัญลักษณ์ สี และท่าทางในสไตล์ตันตระในแบบของเขาเอง โดยตั้งใจจัดวางองค์ประกอบให้ร่วมสมัย เขายังหยิบยืมภาพจากการเขียนรูปลักษณ์ทางพุทธศิลป์ทิเบต มาถอดความ แยกส่วน และสร้างภาพแบบดั้งเดิมขึ้นมาใหม่เพื่อตรวจสอบและสำรวจประสบการณ์พลัดถิ่นส่วนตัวของเขา และค้นพบการแบ่งขั้วที่ความศักดิ์สิทธิ์และวัฒนธรรมทางโลกมาปะทะกัน ด้วยการอ้างอิงวัฒนธรรมของมวลชนอันแพร่หลาย เชอร์ปาสามารถนำเสนอเนื้อหาเหล่านี้เข้าสู่บทสนทนาที่เด่นชัดขึ้น ที่ซึ่งสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาและเรื่องราวทางโลกสามารถเจรจาต่อรองกันใหม่ให้เกิดการเปลี่ยนรูปดั่งกระจกเงา