Tcheu Siong

Luang Prabang

เกิดที่หลวงพระบาง เมื่อปี พ.ศ. 2511 พำนักและทำงานอยู่ที่หลวงพระบาง
___
เชียว ซ่ง ศิลปินที่เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้วยตนเองผ่านการทำงานศิลปะสิ่งทอจำนวนมาก ทั้งงานปักมือและงานเย็บปะแบบกลับด้าน และแม้ว่าเทคนิคดังกล่าวจะเป็นเทคนิคการเย็บปักที่สำคัญของวัฒนธรรมชาวม้งที่มีมานานหลายศตวรรษ แต่องค์ประกอบและภาพสัญลักษณ์ที่เชอสร้างสรรค์นั้นแตกต่างจากประเพณีการเย็บผ้าของชาวม้งที่เป็นลวดลายเรขาคณิต โดยเธอเลือกสร้างสรรค์ลวดลายของรูปร่างและสิ่งของที่มีความชัดเจนโดดเด่นบนพื้นหลังสีขาว และถึงแม้ว่าลวดลายที่สร้างสรรค์จะมีความแตกต่าง แต่ผลงานของเธอยังคงทำหน้าที่เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันกับลวดลายการเย็บปักของชาวม้ง นั่นคือการสื่อถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมผ่านภาษาภาพในกลุ่มชนที่ส่วนใหญ่สื่อสารระหว่างกันด้วยภาษาพูด กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของเชอมีทั้งการสร้างภาพผ่านความฝันของเธอและการสร้างงานออกแบบด้วยตัวเธอเอง เพื่อสร้างแนวคิดและจัดเรียงตัวละครจำนวนนับไม่ถ้วนที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณของชาวม้งอันกว้างใหญ่ แม้ว่าผลงานของเธอจะบอกเล่าเรื่องราวที่ชาวม้งเล่าขานกันมาเนิ่นนาน แต่ก็เปิดโอกาสให้ผู้รับชมได้ค้นหาความหมายของเรื่องราวด้วยตัวเอง การทำให้สิ่งเร้นลับปรากฏให้เห็นเด่นชัดผ่านงานศิลปะที่เธอสร้างสรรค์ขึ้นมายังช่วยทำให้บทบาทหน้าที่ของภูตผีที่มีต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของชาวม้งนั้นมีความสำคัญและมีความโดดเด่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภูตผีที่ช่วยพิทักษ์รักษาความอุดมสมบูรณ์และความเป็นอยู่ของชาวม้ง ลงโทษผู้ที่ทำมิดีมิร้ายต่อผืนดินทำกิน ไปจนถึงผีบรรพบุรุษที่คอยชี้แนะลูกหลานให้ดูแลปกครองบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรม ผลงานของเธอ Yawm Saub Chao / Chao and the Three Spirits บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณอมตะผู้ให้กำเนิด 18 ตระกูลของชาวม้ง
___
Photo: Yves Bernard.