Soe Yu Nwe

Yangon

เกิดที่รัฐฉาน เมื่อปี พ.ศ. 2532 พำนักและทำงานอยู่ที่ย่างกุ้ง

___

โซ ยุ นแว เป็นศิลปินจากประเทศเมียนมา หลังจากจบปริญญาโทสาขาทัศนศิลป์ ด้านเซรามิก จาก Rhode Island School of Design (RISD) ในปี พ.ศ. 2558 นแวได้เข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนักหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาและทั่วเอเชีย ประสบการณ์การใช้ชีวิตข้ามวัฒนธรรมของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้เธอสะท้อนตัวตนของเธอเองผ่านการสร้างงาน โดยมองว่าเป็นตัวตนที่ลื่นไหล เปราะบาง และแยกส่วน เธอสร้างร่างกายลูกผสมโดยอ้างอิงถึงอวัยวะภายในและพฤกษศาสตร์ในสภาวะต่าง ๆ ตามธรรมชาติของการเจริญเติบโต การเสื่อมสลาย และการตาย เธอได้ไตร่ตรองถึงความซับซ้อนของอัตลักษณ์ส่วนบุคคลในสังคมโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผ่านการเปลี่ยนโฉมภูมิทัศน์ทางอารมณ์ของเธอด้วยการแสดงภาพในเชิงกวีของธรรมชาติและร่างกายเป็นส่วน ๆ

___

ผลงานของนแวได้รับการจัดแสดงในระดับนานาชาติ รวมถึงในงาน Asia Pacific Triennial of Contemporary Art ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ. 2562 (ออสเตรเลีย), Dhaka Art Summit ปี พ.ศ. 2561 (บังกลาเทศ) และ Jakarta Contemporary Ceramic Biennale ครั้งที่ 4, หอศิลป์แห่งชาติอินโดนีเซีย, จาการ์ตา, พ.ศ. 2559 (อินโดนีเซีย) นแวได้รับการเสนอชื่อใน Forbes 30 Under 30: Art & Style ในนิตยสาร Forbes เมื่อปี พ.ศ. 2562 ผลงานของเธออยู่ในชุดสะสมของ Queensland Art Gallery & Gallery of Modern Art ในบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย

___

Photo : Soe Yu Nwe at Studio Nwe in Yangon, 2022.