Sawangwongse Yawnghwe

Amsterdam

เกิดที่รัฐฉาน เมื่อปี พ.ศ. 2514 พำนักและทำงานอยู่ที่อัมสเตอร์ดัม

___

สว่างวงศ์ ยองห้วย เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2514 ในหมู่บ้านกลางป่าที่เรียกว่า “นาเหล็ก” ชื่อที่บ่งบอกถึงพื้นที่แห้งแล้งกันดารในรัฐฉานของพม่า เขาสืบเชื้อสายจากราชวงศ์ยองห้วยแห่งรัฐฉาน เจ้าส่วยแต้ก ปู่ของเขาเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหภาพพม่า (พ.ศ. 2491-2495) หลังจากที่ประเทศได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี พ.ศ. 2491 เจ้าส่วยแต้ก เสียชีวิตในเรือนจำหลังจากกองทัพที่นำโดยนายพลเนวินทำการรัฐประหาร เมื่อปี พ.ศ. 2505 ส่งผลให้ครอบครัวของเขาถูกเนรเทศ เขาจึงต้องมาใช้ชีวิตวัยเด็กอยู่ที่เชียงใหม่ ก่อนที่ทั้งครอบครัวจะอพยพไปยังประเทศแคนาดา ปัจจุบันเขาพำนักและทำงานอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

___

ผลงานของสว่างวงศ์ ยองห้วย วิพากษ์เรื่องเล่าทางศิลปะและทางประวัติศาสตร์ที่มีพม่าเป็นศูนย์กลาง ด้วยการเสนอเรื่องราวส่วนตัวที่สวนทางกับประวัติศาสตร์ เช่น การสร้างพิพิธภัณฑ์สมมติ ประเด็นหลักในงานของเขามักเกี่ยวข้องกับการกดขี่ปราบปราม สิ่งที่หลงเหลืออยู่ภายใต้พื้นผิวหรือถูกซ่อนเร้น ปฎิภาณในการใช้วิธีการสืบสวนของเขานั้นช่วยสร้างความเข้าใจเชิงปรัชญาที่มีต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีรัฐเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเรื่องเล่าของชนกลุ่มน้อยที่ไม่ใช่ชาวพม่าจะถูกถอดรื้อและลบทิ้งไป