Pangrok Sulap

Kota Kinabalu / Sabah

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553, ราเนา, ซาบะฮ์ พำนักและทำงานอยู่ที่โกตากีนาบาลู, ซาบะฮ์
___
ปังร็อค ซุลาป เป็นกลุ่มศิลปะที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 ที่เมืองราเนา รัฐซาบะฮ์ โดยประกอบด้วยศิลปินจากหลากหลายสาขา ภัณฑารักษ์ นักเขียน นักวิจัย นักเคลื่อนไหว นักดนตรี นักออกแบบกราฟิก ผู้ประกอบการหัตถกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย ความหลากหลายคือส่วนสำคัญที่ช่วยให้กลุ่มเข้มแข็งและมีพลวัตมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของกลุ่ม และนอกเหนือจากพันธกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนผ่านงานศิลปะแล้วนั้น ทางกลุ่มยังได้มีการจัดทำนิทรรศการศิลปะ โครงการ และความร่วมมือเพื่อพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการศึกษาของชุมชนหลายแห่ง โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ปังร็อค ซุลาป ได้ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปะต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังได้ร่วมทำกิจกรรมกับชุมชน ทั้งการดำเนินโครงการ วงสนทนา เวิร์กช็อป และการศึกษาด้านศิลปะจำนวนมากด้วย โดยผลงานของกลุ่มบางส่วนอยู่ในชุดสะสมของพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์หลายแห่ง เช่น Mori Art Museum (ญี่ปุ่น) Singapore Art Museum (สิงคโปร์) และ Queensland Art Gallery (ออสเตรเลีย)
___
Photo: Chris Pereira.