Atta Kwami

Loughborough

เกิดที่อักกรา เมื่อปี พ.ศ. 2499 ถึงแก่กรรมที่ลัฟบะระ เมื่อปี พ.ศ. 2564
___

อัททา ความิ เป็นศิลปินที่มีทักษะรอบด้านทั้ง จิตรกร นักทำภาพพิมพ์และนักประวัติศาสตร์ศิลป์ที่หยั่งรากลึกในมรดกทางวัฒนธรรมของเขา ความิศึกษาการวาดภาพที่วิทยาลัยศิลปะ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Kwame Nkrumah ในนครคูมาซี ในปี พ.ศ. 2535 เขาแต่งงานกับจิตรกร/นักทำภาพพิมพ์ พาเมล่า คลาร์คสัน และในปีต่อมาเขาศึกษาด้านการพิมพ์ที่ Royal College of Art กรุงลอนดอนด้วยทุนการศึกษาในเครือจักรภพ ซึ่งเป็นช่วงที่เขาได้สร้าง ‘Grace Kwami Sculpture: an Artist’s Book’ เพื่อให้เกียรติ เกรซ ความิ ศิลปินผู้เป็นแม่ของเขา ในปี พ.ศ. 2542 ความิได้สร้างผลงาน ‘African Archways’ ขึ้นซึ่งจัดแสดงที่สวน Jeevanjee ในกรุงไนโรบี ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ศิลปินได้รับปริญญาเอกด้านประวัติศาสตร์ศิลป์จากมหาวิทยาลัย Open University เขาได้ตีพิมพ์หนังสือ Kumasi Realism 1951 – 2007: An African Modernism ในปี พ.ศ. 2556 ตลอดการทำงานของความิ เขาได้รับรางวัลมากมายรวมถึง Filip L. Ravenhill Fellowship ที่พิพิธภัณฑ์ Smithsonian ในปี พ.ศ. 2553 และรางวัล Maria Lassnig ในปี พ.ศ. 2564 โดยในช่วงเวลาที่เขาจากไป ความิกำลังทำงานศิลปะเพื่อสาธารณะให้กับทาง Serpentine Galleries ณ กรุงลอนดอน