ตึก RJJ

ตั้งอยู่บริเวณหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ ใจกลางเมืองเชียงราย อาคารพาณิชย์ 4 คูหาแห่งนี้อยู่ติดกับธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงราย ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่สำหรับจำหน่ายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และอุปกรณ์เครื่องเขียนในช่วงปี พ.ศ. 2530 – 2556 ในเวลาต่อมาถูกดัดแปลงเป็นร้านจำหน่ายสินค้าแฟชั่น จนกลายมาเป็นพื้นที่โล่งว่างที่ยังคงโครงสร้างภายในของร้านเก่าแห่งนี้ไว้
____
สำหรับเทศกาลศิลปะนานาชาติไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย คุณเรืองชัยและคุณจินตนา จิตรสกุล เจ้าของตึก RJJ และครอบครัวจิตรสกุลเอื้อเฟื้อพื้นที่ และให้การสนับสนุนโดยการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารชั้น 1 ให้เป็นพื้นที่แสดงนิทรรศการศิลปะ “Don’t be afraid to walk alone: Deliberating drawings, lines, marks and borders” ภัณฑารักษ์โดย คุณอมาเลีย ริซกีต้า (Akmalia Rizqita) และคุณเกรซ ซัมโบฮ์ (Grace Samboh) จากประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ชื่อ Rubanah Pavilion (รูบาน่า พาวิลเลียน)
____
เครดิตภาพ : พจวรรณ พันธ์จินดา