หอศิลปะและวัฒนธรรมอำเภอพาน

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2562 ถือเป็นหอศิลป์ระดับอำเภอแห่งแรกของประเทศที่ราชการสนับสนุนการก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมของประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งได้จัดแสดงผลงานศิลปะของกลุ่มสล่าเมืองพาน จำนวน 33 ราย รวมกว่า 80 ชิ้น ที่นำมาจัดแสดงในวันเปิดทำการ และจะมีนิทรรศการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปตามโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้ามาชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
____
เครดิตภาพ : ขวัญ อัตถาวุธ