ลานกิจกรรมสามเหลี่ยมทองคำ

ลานกิจกรรมสามเหลี่ยมทองคำ เป็นพื้นที่ในความดูแลของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ใช้สำหรับรับรองนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งหมายถึงดินแดนพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ เป็นการบรรจบกันของสามประเทศ คือ ไทย (เชียงราย) ลาว (แขวงบ่อแก้ว) และเมียนมา (ท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน) เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกมาบรรจบกัน หรือที่เรียกว่า สบรวก ตั้งอยู่ใน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หากมองจากฝั่งไทย จะเห็นคิงส์ โรมัน คาสิโน และหมู่บ้านในฝั่งลาวอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ และเมียนมาอยู่ทางตะวันตก โดยมีพระพุทธรูปนวล้านตื้อ พระพุทธรูปองค์ใหญ่สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ ประทับนั่งบนเรือแก้วกุศลธรรม ปางสมาธิ ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง
____
สามเหลี่ยมทองคำ มีที่มาจากเมื่อในอดีตที่บริเวณนี้มีการปลูกฝิ่นและค้าขายฝิ่น โดยใช้ทองคำในการซื้อขาย จนทำให้ชื่อเสียงของสามเหลี่ยมทองคำโด่งดังไปทั่วโลก เพราะเป็นพื้นที่ยาเสพติด ต่อมาโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้พัฒนาความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้น จนเลิกปลูกฝิ่นไปในที่สุด
____
นอกจากนั้น พื้นที่ของลานกิจกรรมสามเหลี่ยมทองคำ ยังถูกใช้สำหรับประกอบกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลลอยกระทง เทศกาลสงกรานต์ และเป็นตลาดรองรับกิจกรรมขายสินค้า OTOP ที่จัดร่วมกับศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลเวียง ที่อยู่ภายในบริเวณเดียวกัน
____
ศิลปิน : นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล
____
Photo credit: Chanin Phasuriwong