พิธีเปิดนิทรรศการ In my mind

  • 19 มกราคม 2567
  • 17.00 น.
  • Grow Home-Stay and Space
  • Free

วันศุกร์ ที่ 19 ม.ค. 67 เวลา 17.00 น. พบกับพิธีเปิดนิทรรศการ In my mind หนึ่งใน Collateral Event ในกลุ่ม Everywhere Gallery ณ Grow Home-Stay and Space

นิทรรศการ ‘In my mind’ เป็นศิลปะนามธรรม Abstract Art Exhibition โดยศิลปิน ก้อง เบญจลักษณพร

“ข้าพเจ้ามีความหลงไหลในงาน Abstract ที่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องรูปทรง เส้น สี จึงทดลองทำงาน แนวนี้ เพื่อสื่อถึงอารมณ์ และความคิด ณ ช่วงเวลานั้นๆ“

เข้าชมฟรี ! ณ Grow Home-Stay and Space เวลา 08:00-18:00น. ทุกวัน

ตั้งแต่วันที่วันนี้– 9 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดนิทรรศการ พร้อมพูดคุยกับศิลปิน 19 ม.ค. 67 เวลา 17.00 น.