ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาครั้งสุดท้าย ครั้งที่ 16 มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 “SAVE 50 เฮือนโบราณเชียงราย”

  • 30 เมษายน 2567
  • เวลา 13.00 – 16.30 น.
  • at Chiang Saen National Museum, Chiang Saen District, Chiang Rai Province
  • ไม่มีค่าใช้จ่าย

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567  เวลา13.00 – 16.30 น.
at Chiang Saen National Museum, Chiang Saen District, Chiang Rai Province

—–

โดยมีวิทยากร :

ดร.กฤติยา กาวีวงค์ – Artistic Director
วาโย ด่านไทยวัฒนา – ชุมชนเฮือนโบราณแม่คำสบเปิน
รศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง – มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พัชรี ศรีมัธยกุล – พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น
ทิพวรรณ โตแตง – ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลเวียง
รุ่งโรจน์ เปี่ยมยศศักดิ์ – 101 Lanna Historic House Group

ผู้ดำเนินรายการ :

อังกฤษ อัจฉริยโสภณ – ภัณฑารักษ์

.

หลังจากจบการเสวนาจะมีการมอบภาพเขียนให้กับชุมชนและทายาทเฮือนโบราณ จากผลงาน SAVE 50 เฮือนโบราณเชียงราย, 2023 ของรุ่งโรจน์  เปี่ยมยศศักดิ์ ซึ่งจัดแสดงในมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023

ภาพผลงานเหล่านี้ที่เกิดจากปฏิบัติการลงพื้นที่สำรวจและวิจัยเฮือนโบราณในจังหวัดเชียงราย 18 อำเภอ 124 ตำบล 1,941 หมู่บ้าน ที่เหลืออยู่ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นต่อผู้คนในชุมชน เป็นนัยยะถึงคุณค่าและความหมายในเชิงประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่ และสะท้อนความรักผูกพันในเฮือนโบราณ เพื่อเป็นทริปนำร่องเป็นตัวอย่างในการศึกษาเรียนรู้ส่วนหนึ่งของผลงานแสดงศิลปะในมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023

ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/oiF3mSsnjszdMcVv7
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์ : 053-917897 ต่อ 8041-4 
www.facebook.com/casmfu, cas.mfu.ac.th