กิจกรรมเสวนาเรื่อง เชียงรายในภาพของ จ.พรหมมินทร์

  • 8 กุมภาพันธ์ 2567
  • 08.00-11.30 น.
  • หอนิทรรศการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  • Free

กิจกรรมการศึกษา ครั้งที่ 7
มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023
กิจกรรมเสวนาเรื่อง เชียงรายในภาพของ จ.พรหมมินทร์
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-11.30 น.
ณ หอนิทรรศการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
—————————

กิจกรรมทางการศึกษาเชียงรายในภาพของ จ.พรหมมินทร์ จะร่วมตั้งคำถามและสอบทานว่าเราเรียนรู้อะไรในผลงานและชีวิตของจำรัส พรหมมินทร์ (สล่าขิ่น) โดยบัณฑิต จันทร์โรจนกิจ ภัณฑารักษ์ ศาลาสล่าขิ่น เปิดโลก จ. พรหมมินทร์ หนึ่งในศาลาของมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Chiang Rai 2023

ตามด้วยการหาคำตอบว่า “สล่าขิ่น” สำคัญอย่างไรกับการการขับเคลื่อนเมืองศิลปะเชียงราย การสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินในเชียงรายหลายคนเป็นตัวแบบหนึ่งของเมืองศิลปะ การบรรยายจะถอดรหัสภาพของสล่าขิ่น ไปสู่ความเข้าใจ ภูมิทัศน์เชียงราย ในภาพเขียนของสล่าขิ่น

เกี่ยวกับวิทยากร

บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ เป็นรองศาสตรจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนใจในด้านการเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญ ทฤษฎีการเมืองและวัฒนธรรมร่วมสมัย สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ระดับปริญญาโทในสาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา 

เขามีผลงานวิชาการ งานเขียน งานแปลที่ตีพิมพ์หลากหลายเล่ม นอกจากนี้เขายังเป็นภัณพารักษ์อิสระ จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยหลายครั้ง โดยเฉพาะในประเด็นศิลปะกับการเมือง

เกี่ยวกับศาลาสล่าขิ่น เปิดโลก จ. พรหมมินทร์ https://www.thailandbiennale.org/pavilions/%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81-%e0%b8%88-%e0%b8%9e/

ภัณฑารักษ์: บัณฑิต จันทรโรจนกิจ
จัดแสดงผลงานศิลปิน: จำรัส พรหมมินทร์ (สล่าขิ่น)

ชนบทในประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดผ่านเลนส์ของภาพถ่ายและฝีแปรงในงานจิตรกรรม โดยภาพถ่ายในช่วงเริ่มแรกจำนวนมากมายเหล่านี้ถูกบันทึกโดยนักเดินทางตะวันตกผู้กระหายที่จะบันทึกการเดินทางของพวกเขาผ่านทัศนียภาพที่ไม่เคยสำรวจมาก่อน มุมมองเหล่านี้เจาะลึกในการสำรวจทิวทัศน์ท้องถิ่นและได้รับการแปลงเป็นเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทันสมัย เช่น ช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูปและม้วนฟิล์ม สิ่งแรกที่ทำให้ตกตะลึงเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับจำรัส พรหมมินทร์ (สล่าขิ่น) ศิลปินท้องถิ่นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองจากอำเภอพาน คือวิธีที่เขาใช้กล้องถ่ายรูปของเขาอย่างชำนาญในการจับภาพและแก่นแท้ของวิถีชีวิตท้องถิ่น ชุมชนชาติพันธุ์ และทัศนียภาพที่งดงามของจังหวัดเชียงราย จากนั้นเขาก็แปลงภาพถ่ายเหล่านี้ให้เป็นวัสดุทางศิลปะของเขา และสร้างภาพวาดที่สวยงาม ซึ่งแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความงามของภูมิประเทศในภูมิภาคนี้ 

นิทรรศการแบ่งเป็น 5 ห้อง โดย
1. ห้องเอกสารจดหมายเหตุ collaboration กับนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล  และ StudiOK
2. ห้องหนังสารคดี เปิดโลก จ. พรหมมินทร์ โดย วรรธกร กาวินคำ (ผู้กำกับ) 
ห้อง 3. 4. ห้อง Original paintings ของ จ. พรหมมินทร์ 
5. ห้องแห่งแรงบันดาลใจที่รวมผลงานของศิลปินที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก จ. พรหมมินทร์ 

ศาลาสล่าขิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 นิทรรศการจะแสดงระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2567 
เปิดรับชมนิทรรศการ ทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00 -17.00 น.
ณ หอนิทรรศการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กำหนดการกิจกรรมการศึกษา ครั้งที่ 7
มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023
กิจกรรมเสวนาเรื่อง เชียงรายในภาพของ จ.พรหมมินทร์
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
ณ หอนิทรรศการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
……………………………………………………….

เวลา

08.00 – 08.30 น. เปิดลงทะเบียน ชมนิทรรศการ

09.00 – 10.30 น. กิจกรรมทางการศึกษา การนำเสนอ เรื่อง “เชียงรายในภาพของ จ.พรหมมินทร์” 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ 
ดำเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ  ประพัฒน์ทอง

10.30 – 11.30 น. เปิดเวทีพูดคุย

11.30  ปิดกิจกรรมทางการศึกษา 

Note: The schedule is subject to change as appropriate.