กิจกรรมเสวนาเรื่อง “ต่างจังหวัดในแดนไทย: การควบคุมพื้นที่ ความรู้ และความทรงจำนอกกรุงเทพฯ”

 • 3 กุมภาพันธ์ 2567
 • 15.00-17.30 น.
 • The former Wiang Thong Bookstore (west side of the city market), Trairat Road, Wiang, Mueang Chiang Rai
 • Free

กิจกรรมการศึกษา ครั้งที่ 6
มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023
กิจกรรมเสวนาเรื่อง “ต่างจังหวัดในแดนไทย: การควบคุมพื้นที่ ความรู้ และความทรงจำนอกกรุงเทพฯ”
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00-17.30 น.
ณ MAIIAM pavilion ร้านหนังสือเวียงทองเก่า (ตรงข้ามกาดหลวงฝั่งร้านขายผ้า) จังหวัดเชียงราย
————————-

กิจกรรมทางการศึกษา “ต่างจังหวัดในแดนไทย: การควบคุมพื้นที่ ความรู้ และความทรงจำนอกกรุงเทพฯ”โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ 

การเสวนาในครั้งนี้ เน้นเรื่องความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างกรุงเทพฯ อันเป็นเมืองหลวงกับเขตแดนนอกกรุงเทพฯ ที่ถูกเรียกว่าเป็นต่างจังหวัด ผ่านความเหลื่อมล้ำทางการเมือง การกระจายทรัพยากรที่ต่างกันราวฟ้ากับเหว ทำให้ถนนแทบทุกสายมุ่งสู่เมืองหลวง

ในด้านสุนทรียภาพได้ชี้ให้เห็นถึงการดิ้นรน ปรับตัวของคนท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ บนฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรมในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ กระทั่งภาคกลางที่ถูกเงาของวัฒนธรรมราชสำนักกรุงเทพฯ บดบัง บางแห่งก็ล้มเหลว บางแห่งก็ประสบความสำเร็จจนกลายเป็นวัฒนธรรมป๊อบที่ทรงพลังบนฐานของตนเอง

การเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของ MAIIAM Pavilion ศาลาของพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม ที่จัดแสดงนิทรรศการ Point of No Concern: return to the rhizomatic state

 • วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00-17.30 น.
 • ณ ใหม่เอี่ยม พาวิลเลี่ยน, ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023
  สถานที่: ร้านหนังสือเวียงทองเก่า (ตรงข้ามกาดหลวงฝั่งร้านขายผ้า) ถนนไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
  https://maps.app.goo.gl/NUEGkDu4XjZ8Eumq5
 • ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceoxFk5ZrvFeMCNGgVA59GHG6gMGctlVU8Bxw3hARKmQiHpg/viewform?fbclid=IwAR16mpQYO_YoN3r68xGIk6DMCPdx2ndOGq9G9Rcg7tujDBa_d8-vshzplCo
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  โทรศัพท์ 053-917897 ต่อ 8041-4 www.facebook.com/casmfu

เกี่ยวกับวิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ จบสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) มหาวิทยาลัยศิลปากร และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับปริญญาโทและเอกด้านประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้สนใจประวัติศาสตร์สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษา การกระจายอำนาจ ตลอดจนสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกันในสังคม

เกี่ยวกับ MAIIAM Pavilion

นิทรรศการ“Point of No Concern: return to the rhizomatic state”
https://www.thailandbiennale.org/pavilions/point-of-no-concern-return-to-the-rhizomatic-state/

Curated by Anusorn Tunyapalit & Atikom Mukdaprakorn

ศิลปิน: สหพล ชูตินันท์, กอบพงษ์ ขันทพันธ์, ภูวมินทร์ อินดี, นนทนันทร์ อินทรจักร์, ลลิตา สิงห์คําปุก, เหล้ากบฏเงี้ยว, อนุรักษ์ ธัญญะปาลิต

The Pack-Ox Merchant Route is an ancient network of cart tracks that linked communities in what we now call Lanna. Anusorn initiated the project by inviting practitioners born on this route to convey the stories of their areas, oral histories, and personal memories through sight, sound, interactive elements, and spirit. The exhibition is located in a former bookstore in Chiang Rai City. Even though these are modern-day stories, they are rooted in the history that detains the identities and separates the cultural and environmental resources of these communities for the benefit of others. In addition, MAIIAM will open a temporary guesthouse for other practitioners visiting Chiang Rai to engage with the artworks in the exhibition, give talks, and more along with the 2 month exhibition, in the hope of expanding the alliance for cultural decentralization.

MAIIAM Pavilion เป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023

จัดแสดงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 – 5 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ร้านหนังสือเวียงทองเก่า (ตรงข้ามกาดหลวงฝั่งร้านขายผ้า) ถนนไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
https://maps.app.goo.gl/NUEGkDu4XjZ8Eumq5

เปิดให้เข้าชม วันพฤหัสบดี – วันอังคาร เวลา 10:00 – 11:30 12:30 – 19:00
https://www.facebook.com/MAIIAMchiangmai

กำหนดการกิจกรรมการศึกษา ครั้งที่ 6
มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023
กิจกรรมเสวนาเรื่อง “ต่างจังหวัดในแดนไทย: การควบคุมพื้นที่ ความรู้ และความทรงจำนอกกรุงเทพฯ”
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567
ณ MAIIAM pavilion ร้านหนังสือเวียงทองเก่า (ตรงข้ามกาดหลวงฝั่งร้านขายผ้า) จังหวัดเชียงราย
……………………………………………………….

เวลา

15.00 – 15.30 น. เปิดลงทะเบียน ชมนิทรรศการ

15.30 – 17.00 น. กิจกรรมทางการศึกษา การนำเสนอ เรื่อง “ต่างจังหวัดในแดนไทย: การควบคุมพื้นที่ ความรู้ และความทรงจำนอกกรุงเทพฯ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ 
ดำเนินการเสวนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ  ประพัฒน์ทอง

17.00 – 17.30 น. เปิดเวทีพูดคุย

17.30  ปิดกิจกรรมทางการศึกษา 

Note: The schedule is subject to change as appropriate.