กิจกรรมการศึกษา ครั้งที่ 8

  • วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
  • 14.00-17.00 น.
  • ศาลาสุญญตาคาร ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
  • Free

มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023
กิจกรรมเสวนา เรื่อง “หมอกควัน มลพิษ ศิลปะ กับสิ่งแวดล้อม” 

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00-17.00 น.
ณ ศาลาสุญญตาคาร ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

————————————-

กิจกรรมการศึกษาครั้งที่ 8 ในครั้งนี้ เน้นไปที่ประเด็นของ”หมอกควัน มลพิษ ศิลปะ กับสิ่งแวดล้อม”  ในมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 กลุ่มศิลปินแม่ญิง Maeying Artists Collective ได้ร่วมแสดงงานเป็นหนึ่งในพาวิลเลียน โดยใช้ชื่อนิทรรศการว่า “Silent Cry from the borderlands” ผลงานในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนเรื่องของปัญหามลพิษทางอากาศจาก pm 2.5 โดยศิลปินได้ถ่ายทอดถึงความจริง ความหวัง ความฝัน เสมือนเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์เหตุการณ์ปัจจุบันไว้ 

ในวงเสวนาจะร่วมพูดคุยถึง การนำเสนอผลงานศิลปะที่ขับเคลื่อนสังคมในประเด็นสิ่งแวดล้อม, ที่มาของปัญหาหมอกควันที่ผ่านมุมมองการเมืองและนโยบายของรัฐ รวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานราชการในจังหวัดแม้ว่าปัญหานี้รัฐใดรัฐหนึ่งจัดการไม่สำเร็จ ต้องมีส่วนร่วมในพื้นที่ระหว่างประเทศให้หันหน้ามาร่วมมือกัน และรวมไปถึงความหวังของความร่วมมือระหว่างประชาชนกับประชาชนผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ในไทยแลนด์เบียนนาเล่ครั้งนี้ มีการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวให้แหลมคมขึ้นและหวังว่าจะยกระดับให้เป็นปัญหานานาชาติที่ต้องจับตามองและร่วมมือกัน

โดยมีวิทยากรที่ร่วมเสวนา พจวรรณ พันธ์จินดา ศิลปิน นักจัดการศิลปะตัวแทนจากกลุ่มศิลปินแม่ญิง,  ผศ.ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้ร่วมขับเคลื่อนนโยบาลระดับจังหวัด ดำเนินรายการโดย คุณกีรติ วุฒิสกุลชัย โปรดิวเซอร์ นักทำสารคดี และนักข่าวพลเมืองผู้ทำการสื่อสารเรื่อง P.M.2.5 ในจังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00-17.00 น.

ณ ศาลาสุญญตาคาร ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
https://maps.app.goo.gl/DrB2jPvpQqV1ATzp7

ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvxQQXCNcOU2EZ8bNZ6q2mVx1-IIin0Rd2Vg2lnnPb8_3IuQ/viewform

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

More info: ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 053-917897 ต่อ 8041-4  www.facebook.com/casmfu

เกี่ยวกับศิลปินแม่ญิง
https://www.thailandbiennale.org/pavilions/silent-cry-from-the-borderlands/

"Silent Cry from the borderlands" is inspired by the unabating PM2.5 pollution crisis that has affected Chiang Rai and other northern regions for the past 10 years. The minuscule PM2.5 dust leads to cardiovascular and cancer diseases in the long term. The smoke particles come from stubble burning from agricultural lands, wildfires in the country, and transboundary haze from neighboring countries such as Laos and Myanmar.

As a border city, the borderless air pollution has serious impacts on the daily lives of the people of Chiang Rai. As witnesses, bystanders, and victims of this crisis, the Maeying Artists Collective aims to express the truth, hope, and dreams in their artworks, which can be seen as a trope of a record of history and current events that resonate with people all over the world. The Maeying Artists Collective is a small voice from a remote corner of the world, hoping for a better future where everyone has the right to breathe the cleaner air.

นิทรรศการรอบที่ 1 : 9 ธันวาคม 2566 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 

เจเน็ต ไวท์ฮอลล์/ กิตติ์สินี ธันวรักษ์กิจ/ จารุวรรณ เมืองขวา/ จิราวรรณ เรวัตโต/ ชญานิศ ยอดบุญลือ/ ณัฐสุรี เตชะทวีศิลป์/ ธัญลักษณ์ มีชำนะ/ ประดับใจ สายเมืองนาย/ ปัทมาภรณ์ อุณหะนันทน์/ พิรุณพร อินถา/ รุจิรา โรงคำ/ สรัลวลัย ปงกันมูล/ สุวรรณี สารคณา/ ภัทรี ฉิมนอก/ ธนัชชา ไชยรินทร์/ ลูกปลิว จันทร์พุดซา/ อิงอร  หอมสุวรรณ์

Second Exhibition: 14 February - 30 April 2024

ชรินรัตน์ สิงห์หันต์/ ชาลินี อินยาศรี/ ธนนันท์ ใจสว่าง/ วไฬญา แปงถายะ/ ปานตา วิมลมิ่ง/ ผูกพันธ์ ไชยรัตน์/ พจวรรณ พันธ์จินดา/ ภัทรพร สิทธิศักดิ์/ ยุพิน อุดทา/ รัชนี ลือดารา/ ศุภรัตน์ อินทนิเวศ/ สิริฉาย เอาฬาร/ สุดารัตน์ สาโรจน์จิตติ/ อรรัมภา อินยาศรี/ อาริสรา นุกูล/ ดลพักตร์ ชัยถาวร 

สถานที่ : ศูนย์ข้อมูลไร่เชิญตะวัน ในศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน บ้านใหม่สันป่าเหียง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย https://maps.app.goo.gl/J9c4BMiAMn6kz1qo8

Open every day 8:00 – 17:00 www.facebook.com/Maeyingchiangraiartists

กำหนดการกิจกรรมการศึกษา ครั้งที่ 8
มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023
เรื่อง หมอกควัน มลพิษ ศิลปะ กับ สิ่งแวดล้อม
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ศาลาสุญญาตาคาร ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
……………………………………………………….

เวลา
13.00 – 14.00 น. ลงทะเบียน ณ ศาลาสุญญาตาคาร ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

14.00 – 14.15 น. เปิดกิจกรรมทางการศึกษา โดย ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

14.15 – 17.00 น. กิจกรรมทางการศึกษา การเสวนาขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมด้วยศิลปะ  เรื่อง “เสียงผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อม” 

โดย 
1. คุณพจวรรณ พันธ์จินดา ตัวแทนจากกลุ่มศิลปินแม่ญิง
2. ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                 
3. ผศ.ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการ โดย คุณกีรติ วุฒิสกุลชัย โปรดิวเซอร์ นักทำสารคดี และนักข่าวพลเมือง

17.00 – 17.30 น. เปิดเวทีพูดคุย หมอกควัน มลพิษ ศิลปะ กับ สิ่งแวดล้อม

17.30 น. ปิดกิจกรรมทางการศึกษา 

หมายเหตุ กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม