เปิดโลก เปิดสุนทรียะ ในพุทธศิลป์

โดย พระผล คูเวียงหวาย

จิตรกรรมภาพพระบฏ เป็นผลงานพุทธศิลป์ที่เล่าเรื่องพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าและอดีตพระพุทธเจ้าหรือชาดกลงบนผืนผ้าใบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือนำติดตัวของผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ดินแดนอื่น ในเทศกาลศิลปะครั้งนี้ ผู้สร้างสรรค์มีความตั้งใจนำเสนอภาพพระบฏปางเปิดโลก อันได้รับแรงบรรดาลใจมาจากพระพุทธรูปในซุ้มประดับเจดีย์ของวัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ที่มีความงามเป็นเอกลักษณ์และมีความเก่าแก่ ถือเป็นการเปิดโลกและเปิดมุมมองด้านสุนทรียะในงานพุทธศิลป์ล้านนาในปัจจุบันด้วยเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์จิตรกรรมไทยแบบประเพณีเฉพาะตัวที่มีขนาดใหญ่


เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด : 1,200 x 570 cm. 

สถานที่จัดแสดงงาน : วิหารดิน ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

Artists

Venues

  • Chern Tawan International Meditation Center, Ban Mai San Pa Hiang, Huai Sak
  • Open every day 8:00 - 17:00
  • https://www.facebook.com/raicherntawan.cr
  • -
  • 087 080 7779

Entrance Fee :

  • Free

Access :

-