เกี้ยวตะวัน ธัญฟาร์ม

เกี้ยวตะวัน ธัญฟาร์ม บ้านขอนซุง ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
เวลาทำการ : 09.00 – 18.00 น.
ติดต่อสอบถาม : คุณธันยพงษ์ ใจคำ โทร. 081-9479525