ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน วัดมหาธาตุ

ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน) I Chiang Saen Tourist Information Center – Abandoned Ruins
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน โทร. 053-777-081
09.00 – 16.00 น. (นิทรรศการเปิดให้ชมวันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์)