ร้าน Tid Doi Tid Din Boutique Cafe’ & Restaurant

888 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ท่าสุด เมืองเชียงราย 57100
เวลาทำการ : เปิดทุกวัน 11.00 – 21.00 น.