ร้าน ออมละไม

1, 16 ถนนสนามบิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
เวลาทำการ : จันทร์ 10:00 – 18:00 น. / อังคาร – อาทิตย์ 10:00 – 20:00 น.