ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ภายในท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย I Mae Fah Luang Chiang Rai International Airport – CEI

1. บริเวณจุดรับกระเป๋าผู้โดยสารด้านใน
2. ป้ายไวนิลบริเวณทางเดินผู้โดยสาร